Energieffektivisering av Sveriges bebyggelse

Varför ska vi göra våra byggnader mer energieffektiva? Är det inte bra som det är i dag? Svaret blir uppenbart när man ser på hela Sveriges bestånd av småhus, flerbostadshus och lokaler. 

Energin för uppvärmning, kylning, drift och belysning i våra byggnader utgör nästan 40 procent av den totala energianvändningen och den kostar för användarna 150–200 miljarder kronor per år, vilket motsvarar 15–20 tusen kronor per innevånare.

Våra byggnader har ett samlat värde av cirka 10–15 tusen miljarder kronor eller 1–1,5 miljoner kronor per innevånare. De behöver underhållas, renoveras och energieffektiviseras för att behålla komfort, effektiv drift och fastighetsvärden.


Läs online  Ladda ner PDF