Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Sverige har målet att halvera den specifika energianvändningen i bebyggelse till år 2050. Skälen för detta är att undvika onödiga kostnader för energi, öka robustheten i samhället genom att bli mer oberoende av energipriser och energiförsörjning samt för att minska miljöbelastningen.

Fokus i denna rapport ligger på vad som behöver göras i befintliga flerbostadshus fram till år 2050.

Det brådskar att genomföra det mycket omfattande renoveringsarbete som krävs, eftersom nära två miljoner lägenheter i Sveriges flerbostadshus måste åtgärdas före 2050 om målen skall kunna nås.

Det krävs samtidigt att nya byggnader som byggs görs mycket energieffektiva. Omfattande satsningar på högre kompetens krävs, satsningar som tar tid att få effekt.


Läs online  Ladda ner PDF