Energieffektivisering av Sveriges industri

Varför genomförs inte alltid det som borde vara lönsam energieffektivisering inom den svenska industrin? Det har varit en central fråga i arbetet med denna rapport.

Enligt ekonomisk teori ska företag genomföra de åtgärder som är bäst ur ett ekonomiskt perspektiv, och kostnadsbesparingar med kort återbetalningstid borde också ske.

Detta verkar dock inte alltid vara fallet, trots att effektivare användning av energi är en direkt besparing. Kostnaden för energi, och den möjliga besparingen, är tydligen inte en tillräcklig utgångspunkt.


Läs online  Ladda ner PDF