Energieffektivisering av Sveriges transportsektor

Transportgruppen har i sitt arbete utgått ifrån IVA-projektet Ett energieffektivt samhälles vision om en 50 procentigt mer effektiv energianvändning år 2050.

Vi menar att en energieffektiv transportsektor avsevärt kan bidra till att minska Sveriges energianvändning och klimatpåverkan.

Transporter svarar för en fjärdedel av den totala energianvändningen i vårt land. Transporter står också för över 30 procent av CO2-utsläppen och läggs utrikes flyg och sjöfart till detta svarar transporter för hela 41 procent.


Läs online  Ladda ner PDF