Energiewende – vad kostar det företagen?

Investeringarna för att klara Energiewende beräknas uppgå till 200 miljarder Euro fram till 2030. Och de tyska elkonsumenterna får betala dyrt.
IMG_7386-1200px.jpg

Det krävs ungefär 372 miljarder i investeringar i den tyska elförsörjningen fram till 2030. Då ingår såväl 250 miljarder i elproduktion som 115 miljarder i elnätet. Ungefär 200 miljarder går att koppla till Energiewende. Det visar beräkningar från BDI, Tysklands motsvarighet till svenskt Näringsliv.

Enligt Dennis Rendschmidt, tillförordnad ansvarig för energi- och klimatfrågor på BDI, står hushåll och industri för mer än två tredjedelar av kostnaden för lagen om förnybar energi, den så kallade EEG (Erneuerbaren Energien Gesetz). Hela kostnaden för EEG beräknas till cirka 22 miljarder Euro.

Å andra sidan beräknas Energiewende gynna gröna jobb och företag med motsvarande 70 miljarder per år, så kallat ”first mover advantage”.

De tyska företagen betalar idag ett högt elpris – hela 12,58 cent per kWh. Men det finns undantag. Av Tysklands ungefär 45 000 industriföretag har cirka 2000 elkostnad på över 17 procent av sina kostnader. De slipper då EEG och betalar endast 4,58 cent per KWh. (Källa: Föreningen för de tyska handelskamrarna, DIHK). 

Föreningen för de tyska handelskamrarna, DIHK, har cirka 3,6 miljoner anslutna företag. Enligt Dr Sebastian Bolay, DIHK, skiljer inställningen till Energiewende stort mellan olika typer av företag. Det visar undersökningar de gjort bland sina medlemsföretag.

– Det är de mellanstora företagen som kommer i kläm. De allra största får undantag och slipper de höga elpriserna, och de allra minsta har inte så stor elförbrukning att de påverkas.

Även tjänsteföretag som datacenter drabbas av de höga elpriserna. De får inga undantag eftersom de inte räknas som industrier.

– Tyvärr har de lätt att flytta verksamheten utomlands, säger Dr Sebastian Bolay.

Enligt Dennis Rendschmidt finns siffror som visar att den energiintensiva industrin redan börjat minska sina investeringar i Tyskland. Detta på grund av osäkerheten om den framtida elförsörjningen.

Leveranssäkerhet är förstås en viktig fråga för de tyska företagen.

– De stora elbolagen vill ha kapacitetsmarknad, säger Dennis Rendschmidt . Men alla andra tycker det är för dyrt.

Ett annat sätt för företagen att hantera de ökande elpriserna är att bygga upp egen elproduktion. Enligt Dr Sebastian Bolay har redan 20 procent av företag en sådan lösning på plats. Men efter 2014 har en skatt införts på elproduktion, vilket håller tillbaka investeringarna.

Vad kan Sverige lära av tyska Energiewende? Bild från den svenska ambassdaen i Berlin.