Energikommissionen lär av den politiska historien

Hur har energipolitiken sett ut mellan 1975 och 2009? Energikommissionen har sammanställt de senaste tre decenniernas energipolitiska beslut.
Magnus Brandel.jpg

Totalt har 13 större energipolitiska beslut fattats under perioden; från 1975 års energiproposition fram till 2009 års energiöverenskommelse (för övrigt det enda beslutet som fattats utan Socialdemokraternas medverkan). Vid fem tillfällen har kommissioner eller kommittéer tillsatts för att studera energisystemet.

– Det har varit intressant att studera hur politikerna har hanterat energifrågor under trettio års tid. Det har skett stora svängningar i energipolitiken, men det finns skäl i dag att vara ödmjuk eftersom det gäller en lång tidsperiod, säger Magnus Brandel.

Han har på uppdrag av Energikommissionen i en rapport gått igenom riksdagstryck, utredningar och andra offentliga underlag. Bland annat för att studera hur de energipolitiska besluten kommit till och vilka partier som ingått.

– De partier som står bakom besluten är oftast Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet. Ibland har även Moderaterna och Liberalerna varit med.

Under 1970-talet växer den politiska idén att tillförsel, användning och distribution av el hänger ihop och att det behövs ett samlat grepp för att styra energisystemets utveckling. Det hänger även ihop med en uppvaknande diskussion om tillväxtens gränser och kärnkraftens vara eller inte vara. Just kärnkraften har skuggat den energipolitiska debatten sedan dess, konstaterar Magnus Brandel.

– Jag som många andra röstade på linje 3 för att få fart på förnybara energikällor genom att rösta bort kärnkraften. Men i efterhand ser vi att den bästa utvecklingen av förnybara energikällor faktiskt har varit de perioder där vi haft politisk enighet på alla delar av energiområdet, inklusive kärnkraft.

Magnus Brandel drar i sin rapport slutsatsen att EU, sedan Sverige gick med 1994, inte har haft något större inflytande på de svenska energipolitiska besluten. Det beror på att vi i många fall har legat i framkant när det gäller att genomföra EUs energipolitik.

 – Sverige har alltid varit bäst i klassen i EU, exempelvis när det gäller avregleringar och förnybara energikällor. Så våra beslut har i många fall inte behövt komma i konflikt med EU-regler.

Några rekommendationer till dagens Energikommission lämnar inte Magnus Brandel i sin rapport. Han konstaterar dock att det är viktigt med en bred politisk uppgörelse och att politiker finns med tidigt i beslutsprocessen.

Rapporten hittar du här