Energilagring – Teknik för lagring av el

Torsdag 20 augusti 2015

vagval-el-lagring.jpg

De senaste årens prisras på batterier banar vägen för mer vindkraft och solel i framtiden. En ny studie från Vägval el redogör för utvecklingen inom energilagring.

Energilagring bedöms bli en viktig del av framtidens elsystem. Inte minst för att hantera en allt större andel väderberoende kraftproduktion som vind- och solel. I stduien beskrivs teknik och marknadspotential för sju olika lagringsmetoder. 

Livesändning från lanseringen hittar du här


Läs online  Ladda ner PDF