Energilagring – Teknik för lagring av el

De senaste årens prisras på batterier banar vägen för mer vindkraft och solel i framtiden. En ny studie från Vägval el redogör för utvecklingen inom energilagring.
vagval-el-lagring.jpg

Energilagring bedöms bli en viktig del av framtidens elsystem. Inte minst för att hantera en allt större andel väderberoende kraftproduktion som vind- och solel. I stduien beskrivs teknik och marknadspotential för sju olika lagringsmetoder. 

Livesändning från lanseringen hittar du här


Läs online  Ladda ner PDF