Energipolitiker och experter möts på seminarium

Vill du träffa energikommissionens ledamöter och få inblick i deras arbete? Nästa vecka ordnas ett seminarium med Energikommissionen och IVAs projekt Vägval el. 
201504-IVA-VägvalEL-Webbfeature-Baylan-Normark-2.jpg

Såväl energiminister Ibrahim Baylan som kommissionens ledamöter finns på plats under det drygt timmeslånga seminariet i riksdagshuset. Bland programpunkterna finns ett panelsamtal med de båda ledamöterna Lise Nordin (MP) och Cecilie Tenfjord-Toftby (M) samt Per Kågeson från KTH. Även Vägval el gör ett par korta presentationer, dels ordförande Bo Normark dels ordförande i arbetsgruppen Elanvändning Maria Sunér Fleming.

– Från kommissionen är vi intresserade av en nära och bra relation med Vägval el. Projektet lägger ner ett omfattande arbete och involverar många aktörer, både från industrin, miljörörelsen och statliga myndigheter, säger Bo Diczfalusy, kanslichef för energikommissionen och seminariets moderator.

Efter seminariet träffas kommissionens ledamöter för ett andra möte. Ännu handlar mycket om att lägga upp en plan för arbetet, enligt Bo Diczfalusy, medan hösten blir en period av mer konkreta arbetsinsatser. Som ett led i den första delen av arbetet, faktainsamlingen, föreslås kommissionen ha fyra arbetsgrupper: tillförsel, överföring, användning och marknad. I arbetet kommer Vägval el och andra aktörer att spela en viktig roll.

– Det finns en rad frågor som energikommissionen ska prata om och belysa, alltifrån energiteknik till hur vi ska se på framtidens energianvändning. Det här seminariet som vi anordnar tillsammans med IVA är en viktig input till det arbetet. 

Program och anmälan till seminariet den 19 maj hittar du här.