Energiresa till Tyskland

Tyskland – Europas största energimarknad. Vad händer inom forskningen om energieffektiv teknik? Hur energieffektiviserar tysk industri? Vad innebär Die Energiewende – den tyska energiomställningen?

Det är några frågor som kommer att belysas under en studieresa den 18-20 mars med IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle på. Arton person med projektets ordförande professor Lars Bergman i spetsen besöker Berlin, Hamburg och Chemnitz. Resan genomförs i samarbete med den tyska ingenjörsvetenskapsakademien Acatech.