Enkät till ekonomi- och ingenjörsstudenter

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) Studentråd genomför just nu en enkätstudie riktad till studenter. Vi vill ge studenterna en chans att ta plats i debatten genom att undersöka deras syn på att flytta till, eller stanna kvar i, Norrbottens och Västerbottens län för att arbeta.
MicrosoftTeams-image (3).png

I samband med industrisatsningarna i norra Sverige har frågan om hur kompetensförsörjningen ska ske aktualiserats. Därför vill Studentrådet lyfta studenternas åsikter om arbete i norr, mer specifikt Norr- och Västerbottens län.

Nu samlar vi in data genom en enkät, som tillsammans med intervjuer kommer att ligga till grund för bland annat ett panelsamtal till våren 2022 med lokalpolitiker och företag i norr.

Är du student? Stort tack på förhand om du vill medverka i vår undersökning och fylla i enkäten! 

Till enkäten 

Mer information om projektet finns att läsa här! 

För mer information eller frågor kontakta gärna studentradet@iva.se

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42