220 miljoner till IVA för satsning på skola och entreprenenörskap

Wallenbergsstiftelserna och Familjen Erling-Perssons stiftelse är största givare bland flera när Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, sparkar igång sitt 100-årsjubileum. Nu drar framtidssatsningar igång med syfte att stärka Sverige som kunskapsnation med ett konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv.
201901-IVA-100år-1200x675px-B.jpg

- IVA är en viktig institution för kunskapsuppbyggnad och samarbete mellan akademi och näringsliv och vi välkomnar akademins framtidssatsningar med syfte att stärka Sverige som kunskapsnation med ett konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv, säger Peter Wallenberg Jr ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

IVA-programmet ”Kunskap i världsklass” innehåller utveckling av kompetensförsörjning, den svenska skolan och attityder till kunskap. 

Programmet ”Entreprenörskap för framtiden” ska utveckla entreprenörskonsten och förutsättningarna för entreprenörer.

- Framtiden är inte något som kommer, det är något vi skapar. När världen nu står inför gigantiska samhällsutmaningar är satsningar på utbildning, forskning och näringsliv avgörande för en hållbar utveckling och vårt lands konkurrenskraft. Vi vill därför rikta ett stort tack till våra givare som tillsammans med IVA stärker Sverige till att vara en kunskapens stormakt, säger Tuula Teeri, vd IVA.

Givare till IVAs framtidssatsningar är:

  • Wallenbergsstiftelserna (Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond): Totalt 140 miljoner kronor.  

  • Familjen Erling-Perssons stiftelse: 50 miljoner kronor 

  • Privatpersoner, organisationer och företag: 30 miljoner kronor. Bland dessa finns Stora EnsoAtlas CopcoEricsson, VolvokoncernenSaabSKFStena MetallÅF, Investment AB LatourPerstorp,Tetra LavalASSA ABLOYIndustrivärdenChalmersSven Tyréns Stiftelse och Svenskt Näringsliv. Bland privata givare finns Carl Bennet och Carl-Henric Svanberg.

IVA siktar på att säkra minst 300 miljoner kronor totalt för IVAs 100-års jubileumsfond. Läs mer på IVA.se/om-iva/fundraising

 Sveriges yngsta hundraåring. I 100 år har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) varit en mötesplats för Sveriges framtid. IVA bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik. Vi samlar kompetens och erfarenhet från fler än 1 200 akademiledamöter och 250 företag.