Erbjud mer praktik

Kunskapen om de teknikintensiva jobben i kommuner och landsting är låg bland unga. Många vill ha praktik, men platserna är för få, skriver debattörerna.
teknikspranget-41-624x264.jpg

De närmaste tio åren kommer välfärdens offentliga arbetsgivare att behöva rekrytera närmare en halv miljon nya medarbetare. Teknisk nyckelkompetens är avgörande för kvaliteten i den verksamhet som kommuner, landsting och statliga myndigheter bedriver. 12 000 ingenjörer och tekniker som ska vara med och bygga moderna städer och infrastruktur behövs till kommuner och landsting. Östergötland är inget undantag.

Under de senaste decennierna har många branscher, även välfärdssektorn, genomgått stora förändringar till följd av den tekniska utvecklingen. Men det utbildas för få ingenjörer i förhållande till arbetsmarknadens behov, och konkurrensen om utbildade ingenjörer är stenhård.

I en enkät som Ungdomsbarometern genomförde 2012 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppger närmare hälften att de kunde tänka sig ett jobb som ingenjör. Sex av tio unga kan också tänka sig ett jobb i välfärden. Detta intresse är positivt och en stor möjlighet för arbetsgivarna. Samtidigt vet vi att ingenjör är ett av de yrken där konkurrensen med andra branscher är som hårdast. I dagsläget är kunskapen om de teknikintensiva jobben i kommuner och landsting låg bland unga. Ett sätt är att erbjuda unga praktik.

Här kommer Tekniksprånget, som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, (IVA), på uppdrag av regeringen, in som en möjliggörare. Tekniksprångets syfte är att väcka ungas (som avslutat gymnasiet) intresse för att bli ingenjör genom att erbjuda fyra månaders betald praktik hos arbetsgivare i hela landet. Sedan våren 2014 kan även kommuner, landsting och kommunala bolag erbjuda praktik inom ramen för Tekniksprånget. I länet finns det ett flertal arbetsgivare inom såväl privat som offentlig sektor som öppnat sina dörrar för ungdomarna.

Men intresset för praktikplatser hos studenterna är betydligt större än antalet erbjudna platser. Sedan starten hösten 2012 har intresset för att få praktik via Tekniksprånget bara ökat. Till hösten 2014 sökte över 2 100 ungdomar en plats, men tyvärr blev många utan.

Det är nu hög tid att planera för nästa omgång praktikanter. Därför uppmanar vi kommuner, landsting och regioner att ta chansen att erbjuda ungdomar praktik i sina verksamheter, och visa alla de spännande, utmanande och många gånger okända yrken och arbetsuppgifter av teknisk natur som finns i välfärdssektorn. Om vi ska klara av framtidens kompetensutmaningar måste vi hjälpas åt. Med fler av välfärdens arbetsgivare i Tekniksprånget kan vi tillsammans bidra till att säkra Sveriges framtida behov av ingenjörer – och då stärker vi Sveriges framtida konkurrenskraft.

Björn O. Nilsson, vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Elisabeth Nilsson, landshövding, ledamot IVA
Håkan Sörman, vd Sveriges kommuner och landsting, SKL
Åsa Byman Falck, kommundirektör Norrköpings kommun

Läs debattartikeln i Corren