Erik Ekudden ny i Näringslivsrådets styrelse

Styrelsen för IVAs Näringslivsråd förstärks med Erik Ekudden, CTO på Ericsson och IVA-ledamot i avdelning XII Informationsteknik. Näringslivsrådets uppgift är att ytterligare stärka och utveckla kunskapsutbytet mellan akademien och näringslivet.
erikekudden.jpg

- De tider vi nu lever i kräver snabbare handling och mer samhällsförankring i den digitala omställningen. Jag ser fram emot arbetet i IVAs Näringslivsråd och hoppas kunna bidra med industriperspektiv för att stärka den svenska konkurrenskraften, säger Erik Ekudden.

Erik Ekudden är utbildad civilingenjör från KTH (Kungliga Tekniska högskolan). Han har bland mycket annat varit baserad i Silicon Valley med ansvar för globala teknikstrategier inom Ericssonkoncernen, starkt bidragit till Ericssons framgångar inom 3G och 4G, och ansvarat för Ericssons globala standardiseringsarbete och industrirelationer. Sedan 2017 är han tillbaka på Ericsson i Sverige som Senior Vice President, Chief Technology Officer och Head of Group Function Technology. 

Magdalena Gerger, Vd Systembolaget och ordförande i Näringslivsrådets styrelse välkomnar Erik som ny styrelseledamot:

- Vi i Näringslivsrådet uppskattar Eriks djupa engagemang i IVA, också som akademiledamot i avdelning XII, och är glada över att få ta del av hans erfarenhet från en framgångsrik internationell karriär inom telekom och industri.

Den nya styrelsen, där samtliga tidigare ledamöter omvaldes, valdes vid Näringslivsrådets årsmöte den 25 november.

Näringslivsrådets styrelse 2021

Håkan Dahlström, styrelsearbetare och vice ordförande
Erik Ekudden, CTO Ericsson
Magdalena Gerger, Vd Systembolaget och ordförande
Mohammed Homman, Vd Vironova
Johan Hjertonsson, Vd Latour
Lena Olving, styrelsearbetare
Mikael Pawlo, Vd Red Flag
Maria Rankka, styrelsearbetare och vice ordförande 
Lars Stugemo, senior advisor HiQ ordförande Kambi

Adjungerade ledamöter

Marc Hoffmann, IVA Syd 
Fredrik Gustafsson, IVAs Näringslivsråd Östergötland
Lars Lindblom, Samarkand
Beatrice Kämpe Nikolausson, Linnéakademien
Torbjörn Holmström, IVA Väst 
Lars-Eric Aaro, IVA Nord

Näringslivsrådet säkrar IVAs förankring i näringslivet och är en viktig del av IVA. Här ingår cirka 230 företag och organisationer från industri- och tjänstesektorn. Både privata och offentliga verksamheter är engagerade. Läs mer om IVAs Näringslivsråd.

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50