”Ersättare till Rakel måste utvärderas på ett strukturerat sätt”

Nu är det dags att ersätta Rakel, det föråldrade kommunikations-systemet som blåljusmyndigheterna använder idag. IVAs avdelning för informationsteknik skriver i en analys att de olika förslagen måste utvärderas på ett strukturerat sätt och att bäst lösning för samhället inte är ett dedikerat nät i 700 MHz-bandet.
shutterstock_112007144-1200px.jpg

I somras tillsatte regeringen en utredning om ”en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar” som ska presentera sina förslag senast 28 februari 2017. Utredningen tar sikte på en kommunikationslösning för myndigheter som polis, brandkår och räddningstjänst som ska ersätta dagens system Rakel. IVAs avdelning för informationsteknik har gjort en analys där man bland annat pekar på behovet av en modern systemsyn för att säkra robusthet och redundans.

Många poliser går omkring med en mobiltelefon i fickan för de fall Rakel inte är tillgängligt eller inte kan leverera de moderna tjänster de flesta förväntar sig idag.

– Vi tror inte att vägen framåt är att tilldela ett visst givet frekvensband till ett dedikerat nät, säger Patrik Fältström, ledamot av IVAs avdelning för informationsteknik.  Den bästa lösningen får man genom att samtidigt kunna använda alla tillgängliga media och frekvensband.

Så här skriver IVAs avdelning för informationsteknik i sin analys: ”Det är för oss uppenbart att den största samhällsnyttan kan uppnås först när alla, såväl allmänhet som blåljusmyndigheter, kan använda samma frekvensutrymme, samma nät och samma mobiltelefoner där man även i speciella tillämpningar använder kommersiella produkter. Inte minst USA har under lång tid uppmuntrat till utveckling och användning av kommersiella produkter och standardkomponenter framför skräddarsydda dito. Drivkraften är att det är mer ekonomiskt och framförallt också mindre sårbart. Viktiga funktioner som kryptering (insynsskydd), prioritering och accesskontroll implementeras i stället i form av appar och annan programvara.”

 – De möjliga lösningarna måste utvärderas inte bara mot funktionella behov och kostnader, utan också mot vilken påverkan på samhället i stort de skulle ge. Det säger Staffan Truvé, ordförande för IVAs avdelning för informationsteknik. 

I analysen uppmanar IVAs avdelning för informationsteknik alla inblandade parter att tillsammans definiera en kravlista med funktionella krav och behov. Denna måste sedan utgöra grunden när olika lösningsalternativ jämförs med varandra. Detta för att hitta den långsiktigt mest hållbara lösningen avseende robusthet, täckning och inte minst ekonomi.

– Vi anser att PTS är den organisation som är bäst lämpad att samordna och leda ett sådant arbete, säger Staffan Truvé. Det bör ske i nära samarbete med Försvarsmakten och MSB.

Läs hela analysen här.

Kontaktinformation

Linda Olsson
Projektledare
Telefon 08-791 29 06