Ett paket betyder så mycket

Ett brev betyder inte längre så mycket. De minskar snabbt i antal. Däremot ökar paketvolymen i rask takt. Det ska Postnord utnyttja för att bli Nordens ledande företag inom logistik- och kommunikation.

Jodå, fortfarande får Nordens 25 miljoner invånare och företag brev i sina lådor. Förra året hela 5,3 miljarder. Det kan tyckas mycket, men fakta är att volymen har, sedan 2000, minskat med 60 procent i Danmark och med 40 procent i Sverige. Att använda uttrycket ”som ett brev på posten” för något som kommer säkert och oundvikligt är på god väg att bli passé.

Men Håkan Ericsson, koncernchef för Postnord sedan 2013, ser ändå en ganska ljus framtid för det dansk-svenska bolaget.

– Vi ska vara Nordens ledande logistik- och kommunikationsbolag, sa han vid ett frukostmöte på IVA.

Den ökande e-handeln är nyckeln till detta. Förra året sändes 120 miljoner postpaket till mottagare i Norden. Postnord är redan störst i detta segment. Värdet av den svenska e-handeln var 2014 nästan 50 miljarder koronor. Det är tio gånger mer än ett decennium tidigare.

Men omställningen för bolaget, som har anor från 1600-talet, är tuff.

– För oss gäller det att få ner kostnaderna och satsa på våra kärnaktiviteter. För att lyckas med detta måste alla fakta finnas på bordet innan man vidtar åtgärder.

En strategi är att erbjuda e-handelsföretagen totallösningar. Det innebär såväl transporter och returhantering som målgruppsanalyser och direkt marknadsföringsstöd.

– Ibland kan ett brev riktat till den aktuella målgruppen, tillsammans med digital annonsering ge det bästa resultatet för e-handelsföretaget.

Konsumenter, som handlar på nätet, får allt större inflytande över hur inköpen ska levereras. Att underlätta den utvecklingen är också i fokus för Postnord.

Mängden butiker ofta med generösa öppettider, som tagit över de nedlagda postkontorens uppgifter, ger Postnord en fördel. I Sverige finns 1 900 postombud.

Numera satsar Postnord på ett enda varumärke. Det vill säga olika verksamheter slås samman. På så sätt sänks kostnaderna, samtidigt som Postnord blir tydligare.

– Vi ser effekter av det vi har genomfört. År 2020 kommer vi att ha nått ägarens avkastningsmål. Men vi ska hålla oss i Norden. Det är där vi är unika, sa Håkan Ericsson, och uteslöt börsintroduktion som ett alternativ för att tillföra kapital till Postnord, som får klara sig utan subventioner från de båda ägarstaterna.

Kontaktinformation

Linda Olsson
Projektledare
Telefon 08-791 29 06