EU-kommissionen fokuserad på cirkulär ekonomi

EU-kommissionen har nu börjat staka ut prioriteringarna inför de kommande åren. Utöver artificiell intelligens, AI, kommer kommissionen att fokusera tydligt på cirkulär ekonomi. Detta kan IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi rapportera om inom ramen för sin omvärldsbevakning.
EU-flagga_1200px.jpg

Den 14 januari i år bjöd EU-kommissionen i Sverige in till en medborgardialog med Jyrki Katainen, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för jobb, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Katainen, som också är tidigare statsminister i Finland, påtalade vid dialogen att EUs största fokusområden just nu är cirkulär ekonomi, jämte artificiell intelligens.

“Ju mindre jungfruliga råvaror vi måste importera från länder utanför Europa och ju mer vi kan cirkulera, desto mer kommer det att förbättra produktiviteten. Det är väldigt viktigt för EU,” sade Katainen enligt citat i Dagens Industri.

Jyrki Katainen menade också att 80 procent av EUs cirkulär ekonomi-paket redan är implementerat, och att man under de senaste åren har fokuserat extra mycket på plast, där utmaningar som olika standarder och kvalitet försämrar återvinningsmöjligheterna. För att komma tillrätta med problemen skulle en väg vara att ta ut en avgift för de “obeskattade möjligheterna”, menar Jyrki Katainen. Exempelvis skulle regeringen kunna betala en avgift till EU-budgeten i nivå med den outtnyttjade potentialen för att öka återvinningen.

Katainen pekar samtidigt på att europeiska företag är på god väg mot en cirkulär omställning. Lagstiftningspaket som ekodesigndirektivet (som reglerar hur mycket energi och elektricitet produkter får använda) har exempelvis reducerat energiförbrukningen avsevärt. Ett annat lagkrav som driver fram ökad cirkulär ekonomi är att alla europeiska plastförpackningar ska gå att återvinna 2030.

Medborgardialogen med Jyrki Katainen kan ses i sin helhet på Facebook.