EU-kommissionen skrotar förslag om resurseffektivitet

Igår blev det klart att EU-kommissionen drar tillbaka sina förslag om cirkulär ekonomi, som togs fram av förre miljökommissionären Janez Potočnik. Istället vill kommissionen ersätta miljöförslagen med en "investeringsfond för tillväxt".
EU-flaggor_1200px.jpg

Det gamla förslaget från EU-kommissionen hyllades på många håll som ambitiöst och framsynt. På övergripande nivå ville kommissionen genom detta att medlemsländerna till år 2030 skulle ha uppnått 70 procents återvinningsgrad av allt kommunalt avfall. I Sverige är den siffran i dag knappt 50 procent, men i exempelvis Rumänien handlar det om bara cirka en procent. Även ett förbud mot att lägga återvinningsbara material (som papper, glas, metall, plast och komposterbart avfall) på deponi skulle införas från och med 2025. Och matavfallet inom EU skulle minska med 30 procent till 2025, enligt det tidigare förslaget, som nu alltså skrotas.

Den nya kommissionen försvarar sitt beslut med att man vill ersätta tidigare förslag med nya och ”mer ambitiösa” förslag i slutet av 2015, såsom en "investeringsfond för tillväxt". Statsminister Stefan Löfven gillar dock inte EU-kommissionens planer, och tänker ta upp frågan på EU:s kommande toppmöte.

Bakom förslaget sägs bland annat ligga den låga tillväxten bland EU-länderna och en skepsis från den nya kommissionen om att avfallspaketet skulle ge fler gröna jobb och ökad tillväxt.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42