EU-parlamentariker kräver cirkulär ekonomi

Ett antal EU-parlamentariker sätter i en ny skrivelse nytt tryck på kommissionen att behålla och utveckla det tidigare utlovade cirkulär ekonomi-paketet. Samtidigt säger miljökommissionär Karmenu Vella nu att "cirkulär ekonomi är rätt väg att gå".
EU-flaggor_1200px.jpg

Som tidigare skrivits om på iva.se bordlades den förra EU-kommissionens ambitiösa förslag om att införa mer cirkulär ekonomi i unionen av den nya Juncker-kommissionen. Anledningen, hette det, var att kommissionen ville "utvärdera förslagen utifrån tillväxt- och sysselsättningsperspektiv" samt att de tänkte återkomma med "mer ambitiösa förslag". Sedan dess har dock ett antal instanser, såsom miljöorganisationer och expertgrupper, kritiserat kommissionen för att dra benen efter sig och egentligen inte sträva efter mer resurseffektivitet.

Nu går fem partigrupper i EU-parlamentet ihop i en gemensam skrivelse till kommissionen och manar den att göra verklighet att de tidigare löftena. Sammanlagt listar de fem punkter om avfall och sex punkter om nya policyåtgärder inom cirkulär ekonomi som de begär att kommissionen tar tag i. Exempelvis vill parlamentarikerna att endast sådant som inte kan återvinnas förbränns och att ett förbud mot deponi av återvinningsbart avfall införs. De föreslår också krafttag för att ta ned ekonomiska hinder mot en linjär ekonomi, för att uppnå mer ekodesign och för att byta ut onödiga riskkemikalier.

Samtidigt visar den nya EU-kommissionen tecken på att uppmärksamma cirkulär ekonomi mer än tidigare under sin mandatperiod. Bland annat skriver miljökommissionär Karmenu Vella i tidningen Belfast Telegraph att samhället behöver en mer "systemiskt tillvägagångssätt, som behåller resurserna i ekonomin" och att "när produkterna når slutet på sin livstid bör de användbara materialen som de innehåller tas tillvara för återanvändning".

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42