EU sätter siffror på den svenska energimarknaden

Nyligen presenterade EU-kommissionen ett första bokslut för arbetet med en gemensam energiunion. Bland annat presenterades ny statistik för samtliga 28 medlemsländer.

Sverige är det enda medlemsland inom EU som, tack vare det gemensamma elcertikatsystemet med Norge, har ett samarbete med ett annat land inom förnybar energi. Sverige är också ett av de medlemsländer som, tillsammans med bland annat Tyskland och Frankrike, måste intensifiera arbetet för att nå målet att minska energianvändningen med tjugo procent till 2020.

Det konstaterar EU-kommissionen i en rapport med nyproducerad energistatistik om Sverige – som bygger både på befintlig statistik och direkt samråd med svenska myndigheter. På många områden visar sammanställningen att Sverige har en gynnsam position. Den svenska energimarknadens koldioxidavtryck är exempelvis det lägsta i hela EU, och svenska industrikunder har lägst elpris i hela EU. Sveriges elnät är också jämförelsevis väl sammankopplat med övriga EU. Sveriges kapacitet till elhandel med andra länder är redan idag betydligt högre (24 procent 2014) än kommissionens målsättning till 2030 (15 procent). En kapacitet som ökar ytterligare när NordBalt-ledningen till Litauen tas i bruk i början av nästa år.

Statistiken ingår som ett av många underlag i det första bokslutet om EUs energiunion, State of the Energy Union, som kommissionären Maros Sefcovic presenterade nyligen. Han framhöll framsteg som gjorts sedan unionen lanserades i början av 2015, och fortsatta prioriteringar. En viktig del i det fortsatta arbetet är de energi- och klimatplaner som kommissionen vill få in från samtliga medlemsländer under 2017. En svensk sammanfattning av bokslutet hittar du här.

Som ett led i bokslutet presenterades även förslag på indikatorer, som ska användas för att mäta hur unionen utvecklas. En sammanställning av de de 23 indikatorerna hittar du (på sidan 17) i den här rapporten. Dessutom offentliggjordes en uppdaterad lista över investeringar på el- och gasområdet som ska bidra till energiunionen (så kallade PCI:er). För svenskt vidkommande ingår den planerade terminalen för flytande naturgas i Göteborg och kraftledningen Nordbalt mellan Sverige och Litauen.