EU-kommissionär till Almedalen – diskuterar energiunionen

Hur ska den nya energiunionen i Europa se ut? Ta chansen att träffa EU-kommissionären Maroš Šefčovič, när han i slutet av juni besöker Almedalsveckan.
EU-flaggor_1200px.jpg

EU:s energiunion är ännu i sin linda. Att den kommer att påverka påverka det svenska elsystemet är säkert – frågan är i vilken utsträckning och hur snart. Den som vill veta lite mer kan bege sig till Almedalen i slutet av juni då den slovakiske energikommissionären Maroš Šefčovič kommer på besök. 

Maroš Šefčovič leder EU-kommissionens arbete med att skapa en energiunion. Han har påbörjat en rundresa i medlemsstaterna. Syftet är att presentera tankarna med unionen men också för att ta del av goda exempel från olika regioner. Hittills har Šefčovič besökt bland annat Holland, Danmark och Tyskland. Till Sverige kommer han i slutet av juni och vid ett seminarium i Almedalen den 30 juni diskuterar han betydelsen av den nordiska elmarknaden.

 

Bakgrund – Energiunionen

I februari presenterade EU-kommissionen ett ramverk och en strategi för att på sikt skapa en gemensam energiunion. Fem områden pekas ut som särskilt viktiga i det arbetet:

  • försörjningstrygghet, 
  • en gemensam energimarknad, 
  • energieffektivisering, 
  • minskade klimatutsläpp samt 
  • forskning och innovation.

Kommissionen jobbar med energiunionen under hela mandatperioden fram till 2020. Två konkreta förslag presenterades redan i februari. Det handlar dels om en vision för klimattoppmötet i Paris i december dels om att öka harmoniseringen av EU-ländernas elnät – med målet att uppnå minst tio procents sammanlänkning senast 2020. 

I början av juni diskuterade EUs energiministrar energiunionen när de träffades i Luxemburg

Varje år kommer EU-kommissionen att redovisa stegen mot en energiunion i vad som kallas en State of the Energy Union-rapport. Den första rapporten publiceras under hösten 2015.

Du kan följa arbetet med energiunionen på energikommissionärens blogg, som du hittar här.