EUs initiativ inom cirkulär ekonomi

Efter några års avvaktande inställning i arbetet för cirkulär ekonomi har nu EU börjat arbeta alltmer intensivt med frågan. Bland de nya initiativen finns en plaststrategi och ett övervakningsnätverk för cirkulär ekonomi.
EU-flagga_1200px.jpg

Den nya Junckeradministrationen tog till en början några steg tillbaka från de tidigare ambitiösa planerna för cirkulär ekonomi i EU, delvis av rädsla för att komma med alltför långtgående pålagor gentemot näringslivet i unionen. Trycket från medlemsländer och inte minst näringslivet självt, ledde dock fram till att kommissionen i slutet av 2015 tog fram en ny cirkulär ekonomi-strategi. Och nu kommer de enskilda delinitiativen inom cirkulär ekonomi slag i slag från EU.

Så sent som i januari togs exempelvis en EU-strategi för plast i cirkulär ekonomi fram, med målet att alla plastförpackningar inom EU bör vara återvinningsbara före år 2030. Strategin framhäver också behovet av specifika åtgärder, eventuellt ett lagstiftningsinstrument, för att minska effekterna av engångsprodukter, särskilt i hav och oceaner.

En kommuniké om alternativ för att hantera gränssnittet mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftning har också lagts fram, något som troligen är av stor potentiell betydelse för regeringar, företag och organisationer som arbetar med dessa frågor idag och som påverkas av hur icke-integrerade lagstiftningsmiljöerna är med varandra.

Vidare har en övervakningsram (monitoring framework) för framsteg mot en cirkulär ekonomi tagits fram på EU-nivå och nationell nivå. Inom denna listas tio nyckeltal som täcker varje produktfas - produktion, konsumtion, avfallshantering och sekundära råvaror - liksom ekonomiska aspekter - investeringar och jobb - och innovation.

En rapport om kritiska råvaror och den cirkulära ekonomin har också lagts fram, som lyfter fram potentialen att göra användningen av 27 kritiska material i ekonomin mer cirkulär.