Eva Hamilton ny ordförande för IVAs Näringslivsråd

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) Näringslivsråd valde vid sitt årsmöte den 26 november ny styrelse. Eva Hamilton efterträder Erik Lautmann som ordförande och Hans Stråberg blir ny ledamot. Hamdija Jusufagic blir ny representant för Näringslivsrådet inom IVA Syd.

Näringslivsrådets nya styrelse tillträder vid årsskiftet.

– Jag är hedrad över förtroendet och ser fram emot att fortsätta verka för ökad samverkan mellan näringsliv och akademi, säger Eva Hamilton.

Övriga ledamöter är Pia Sandvik (vice ordförande), Jonas Wiström (vice ordförande), Kristina Alsér, Mernosh Saatchi, Magdalena Gerger, Lars Stugemo och Johan Öberg. Regionala representanter för Näringslivsrådet är Thomas Nilsson (IVA Nord), Håkan Simonsen (IVA Väst) och Lars Lindblom (Samarkand, Ludvika).

– Vi har alltid strävat efter att ha en bra spridning inom styrelsen för IVAs Näringslivsråd, säger Erik Lautmann, avgående ordförande. Det gäller såväl bransch, geografi och bakgrund. Jag är väldigt glad och stolt över att lämna över till en så kompetent styrelse.

Eva Hamilton, född 1954, är utbildad vid journalisthögskolan och har varit verksam dels som dagstidningsjournalist och dels som nyhetsreporter vid SVT. Åren 2006-2014 var Eva Hamilton vd för SVT, och idag har hon bland annat uppdrag som ledamot i styrelserna för Fortum, Lindex och LKAB. Eva Hamilton är hedersdoktor vid Mittuniversitetet. Hon valdes in som ledamot av IVA 2012, och är ledamot av Näringslivsrådet styrelse sedan 2012.

Hans Stråberg, född 1957, är civilingenjör från Chalmers. Hans Stråberg var vd och koncernchef för Electrolux åren 2002–2010. Hans Stråberg var europeisk ordförande i TABD, TransAtlantic Business Dialogue, 2013-2014. Idag är han bl a ordförande för Atlas Copco och ledamot i styrelserna för Investor, Stora Enso och Mellby gård. Hans Stråberg valdes in som ledamot av IVA 2006.

Hamdija Jusufagic är född 1973 och utbildad produktionstekniker vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Han är grundare och vd för System Verification och har även uppdrag som ledamot i Malmö Högskolas styrelse. Hamdija Jusufagic utsågs till Årets Företagare i Malmö 2012 och till Årets Företagare i Sverige 2013.

IVAs Näringslivsråd samlar drygt 240 av Sveriges företag, från industri till tjänstesektor, allt ifrån globala koncerner till småföretag och organisationer. Mer information om IVAs Näringslivsråd finns på www.iva.se/naringslivsradet

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08