Eva Hamilton: ”RTM är en otrolig upplevelse”

IVAs 24e RTM går till USA och delegationen som består av ett trettiotal delegater från forskning, näringsliv och myndigheter besöker New York, Washington och Boston. Delegationsledare är IVAs preses Leif Johansson och i delegationen ingår bland annat kungen. Under de två första dagarna har delegationen besökt företag och institutioner i New York och Washington.
 - RTM är en lärande erfarenhet där delegationen lär sig både av intressanta besök och av varandra. Jag tror det är bra för alla inblandade och för Sverige, säger IVAs preses och delegationsledare Leif Johansson. Presentationen av artificiell intelligens i datorers expertsystem på IBM och artificiell intelligens på Google Jigsaw var mycket intressant. Den snabba utvecklingen är fascinerande.

I New York besökte delegationen bland annat IBM, Nasdaq, Google och New York Academy of Sciences. På New York Academy of Sciences fanns ungdomar från Junior Academy som presenterade egna vetenskapsprojekt som de arbetat med tillsammans med unga från hela världen. Kungen delade även ut diplom till IVAs nya utländska ledamöter, Nyas vd Ellis Rubinstein och Mikael Dolsten, forskning- och utvecklingschef for World Wide Research & Development vid Pfizer.

- RTM är en otrolig upplevelse! Att få lyssna till exklusiva föreläsare i ämnen som spänner från Blockchain till amerikansk inrikespolitik, robotteknik på NASA och artificiell intelligens, AI. Att det är ett roligt och väl sammansatt gäng under kungens och Leif Johanssons ledning fördjupar värdet av denna resa, säger Eva Hamilton, ordförande i IVAs Näringslivsråd.

I Washington besökte delegationen Capitol Hill för ett möte med kongressledamoten och svenskättlingen Randy Hultgren som sitter i kongressutskottet för vetenskap, rymden och teknik. Delegationen besökte även Nasa Goddard Space Center där nobelpristagaren John Mather berättade om sin forskning.

USAs ambassadör i USA, Björn Lyrvall, är med under hela RTM och menar bland annat att RTM visat hur goda relationer Sverige och USA har.

- RTM är ett otroligt intressant koncept med företagare, akademiker, ingenjörer och studenter som tillsammans utforskar teknik. USA går i bräschen för automatisering och digitalisering och vi har uppdaterat oss på de senaste trenderna inom bland annat artificiell intelligens, säger Björn Lyrvall. Under alla besök har vi fått återkoppling på ett starkt samarbete mellan företagen och Sverige.

Se här för mer information om programmet och vilka som ingår i delegationen.

 

Foto: Elin Vinger Elliot

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42