Evolutionsbiolog, Scania-vd med fler invalda i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in fyra nya ledamöter: den världskände svenske evolutionsbiologen Svante Pääbo, Scanias vd Martin Lundstedt, styrelseproffset Hannu Ryöppönen samt materialprofessorn Jan-Anders Månson i Lausanne. IVA bildades 1919 och är världens första ingenjörsvetenskapsakademi.

– IVA utgör en unik aktör i samhället idag, genom att samla vetenskapsmän, opinionsbildare och företagsledare till dialog och problemlösning, säger Björn O. Nilsson, vd IVA. De nya ledamöterna har mycket imponerande spetskompetenser som kommer till nytta i detta arbete.

Martin Lundstedt, verkställande direktör och koncernchef för Scania, väljs in i IVAs avdelning för maskinteknik. Lundstedt, född 1967, är civilingenjör och började redan 1992 på Scania. Han har genom åren bland annat varit sektionschef inom motorutveckling på företaget, produktionschef för Scanias chassiproduktionsanläggning i Frankrike, head of product marketing, senior vice president och head of trucks. Han har ofta berömts för sin uppmuntrande ledarstil, vilken lett till att teamen uppnått framgångar i svåra projekt. 2012 utsågs Martin Lundstedt till vd och koncernchef för Scania.

Jan-Anders Månson, professor vid École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), väljs in som utländsk ledamot i IVA. Han föddes 1952 i Örkelljunga och disputerade i maskinteknik vid Chalmers 1981. Han arbetade sedan som chef för FoU-avdelningen vid Konstruktions-Bakelit AB innan han 1987 utnämndes till professor i kemiteknik vid University of Washington i Seattle och 1989 vid KTH (polymerteknologi). År 1990 utsågs han till professor vid EPFL i Lausanne, där han också varit Vice President under fyra år. Månsons forskning, med över 500 vetenskapliga publikationer, är inriktad på nya kostnadseffektiva kompositmaterial och metoder. Han är bland annat grundare av kompositföretaget EELCEE AB, ledamot av KTHs styrelse, Lunds universitets Advisory Board samt president för AISTS under Internationella Olympiska Kommittén (IOC).

Hannu Ryöppönen, styrelseordförande BillerudKorsnäs AB och tidigare ordförande Hakon Invest, väljs in som utländsk ledamot i IVA. Ryöppönen, född 1952, var fram till 2009 vice vd och finanschef i Stora Enso och innehade 2003-2005 samma befattning i Royal Ahold. 1985-1999 var han finanschef i IKEA och 1999-2003 i Industrikapital. Hannu Ryöppönen har varit viceordförande i Rautaruukki och ledamot i Neste Oil och är idag styrelseledamot i Novo Nordisk och Amer Sports. Sedan 2005 är han ordförande i Altors private equity-fonder och sedan 2003 ledamot av styrelsen för private equity-fonden Value Creation Investments. Han är sedan 2010 medlem av Citi Nordic Advisory Board.

Svante Pääbo, professor vid Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, Leipzig, väljs in som utländsk ledamot. Svenske Pääbo, född 1955, studerade ryska och medicin vid Uppsala universitet och doktorerade i cellvetenskap där 1986. Med sitt stora intresse för arkeologi och molekylär genetik kom Pääbo att göra stora upptäckter inom ”ancient DNA”, där han studerar gensekvenser från mammutar och neandertalare för att svara på frågor kring bland annat människans ursprung. Professor Pääbo har ett stort antal publikationer i prestigefyllda tidskrifter som Nature, Science och Cell, och utsågs 2007 av Time Magazine till en av världens 100 mest inflytelserika personer.