Excellens och samverkan får inte glömmas bort i forskningspolitiken

I dag presenterades forskningspropositionen. Excellens och samhällspåverkan får inte glömmas bort, säger IVAs vd Björn O. Nilsson.
pressmeddelande-2.jpg

I dag presenterade ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson (S) regeringens forskningsproposition.

- I mångt och mycket är propositionen ett steg i rätt riktning mot att göra Sverige till en konkurrenskraftigare kunskapsnation, säger Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) vd Björn O. Nilsson. Men excellens och påverkan får inte glömmas bort.

- Det är positivt att regeringen lagt in samverkan som ett kriterium för omfördelning av basanslagen. Samtidigt är det viktigt att det inte sker på bekostnad av kvalitet och excellens. Samhällspåverkan bör vara målet i all forskning och det är viktigt att det inte glöms bort, säger IVAs vd Björn O. Nilsson.

Björn O. Nilsson har varit en del av regeringens forskningsberedning. Han menar att blocköverskridande lösningar krävs då långsiktighet är ett måste inom forskning.

- Det är glädjande att Universitetskanslersämbetet, UKÄ, får uppdraget att ansvara för utvärderingen av kvalitét i forskning. Men för oberoendet är det viktigt att utvärdering inte sker av de utförande organisationerna eller direkt av forskningsråden, säger Björn O. Nilsson.

Forskningspropositionen tas fram en gång under varje mandatperiod. Den sätter riktlinjerna för prioritering och finansiering av offentligt finansierad forskning för fyra år. Denna forskningsproposition har ett tioårsperspektiv.

För ytterligare kommentarer:

Björn O. Nilsson, vd IVA

070- 218 15 00