Exkommissionär kritisk mot Junckers miljöagenda

EUs förre miljökommissionär Janez Potočnik är starkt kritisk mot sina efterträdare för att ha dragit tillbaka planerna på ett "cirkulär ekonomi-paket" som lanserades under den förra kommissionen - även om den nya kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker säger att en mer ambitiös plan ska lanseras senare under året.
Janez_Potocnik_1200px.jpg

Den forne miljökommissionären, som också är arkitekten bakom EUs banbrytande cirkulär ekonomi-paket, är numera en av ordförandena för FNs miljöorgan UNEPs panel kring internationella resurser. Sedan hans och den förra kommissionens (under José Manuel Barroso) avgång har den nya kommissionen, ledd av Jean-Claude Juncker, dragit tillbaka paketet. Potočnik, som uttalade sig efter en konferens om hållbara transporter, menade att den nya kommissionen istället skulle ha utgått från det redan fastställda förslaget och försökt utveckla det - för att inte "ett helt år skulle gå förlorat".

Potočnik menade vid tillfället också att förslaget kring cirkulär ekonomi "byggdes upp systematiskt, med alla berörda parter med i beräkningen. Potočnik besvarade samtidigt kritiken om att för mycket fokus hade lagts på avfall och återvinning snarare än att förhindra mer sopor från första början med att "hållbar design fanns med i processen".

I EUs cirkulär ekonomi-paket ingick bland annat ett mål om 80 procents återvinning för förpackningar till 2030 och ett förbud mot att slänga återvinningsbara material på deponi.

Trots Potočniks kritik menar exempelvis den globalt kända miljöprofilen Ellen MacArthur att hon tror att "mycket positiva resultat kommer att komma ut genom en översyn av paketet", eftersom det tidigare framför allt var framtaget från EU-kommissionens miljödel, medan det även skulle behöva ses över genom en ekonomisk lins.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42