Resurseffektivitet – Fakta och trender mot 2050

Visionen för projektet är att Sverige år 2050 ses som en global förebild för ett rent och resurseffektivt samhälle där näringslivet har de allra bästa förutsättningarna att utveckla och exportera resurseffektiva lösningar och bidra till landets konkurrenskraft.
jordklot resurs -1200px.jpg

IVAs rapport Resurseffektivitet - Fakta och trender mot 2050

Fakta och trender mot 2050 tar upp utmaningar för ökad resurseffektivisering men också möjligheter, såsom de teknologiska framsteg som görs. Även avvägningsproblematiken tas upp, såsom valet mellan effektivare resursanvändning och lönsamhet på kort sikt,liksom det väsentliga att förstå hur dynamiska dagens affärsmodeller måste vara. 


Läs Online  Ladda ner PDF

English version

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42