Fem förslag för svensk forskning

Öka långsiktigt de offentliga investeringarna i forskning, ge tydliga mandat till lärosätenas styrelser och ta fram en internationaliseringsstrategi. Det är några av rekommendationerna i slutrapporten från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, projekt Utsiktsplats forskning.
Pressar_837px.jpg

Idag släpps Utmaningar, roller och villkor för svensk forskning, slutrapporten från IVAs projekt Utsiktsplats forskning. Rapporten innehåller konkreta förslag till politiken för att stärka det svenska forskningssystemet och dess konkurrenskraft.

– Villkor av högsta internationella klass som gynnar forskning, innovation och värdeskapande är nödvändigt för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt i en alltmer globaliserad värld säger Gunnar Svedberg, ordförande för Utsiktsplats forskning.

Med analyser, publikationer, workshops och konferenser har projektet under tre och ett halvt år arbetat för att stärka kunskapsbasen och diskussionen om det svenska forskningssystemet. Utsiktsplats forsknings styrgrupp samlar beslutsfattare för flertalet av Sveriges viktigaste forskningsfinansiärer. Projektet har i första hand valt att fokusera på specifika utmaningar kopplade till det offentliga forskningssystemet och till universitet och högskolors situation.

Rapporten lyfter fem åtgärder för att stärka det svenska forskningssystemet:

1. Öka långsiktigt de offentliga investeringarna i forskning och innovation
2. Stärk det forskningspolitiska analys- och utvärderingssystemet
3. Utred om utvecklingskontrakt mellan stat och lärosäten bör införas i Sverige
4. Ge lärosätenas styrelser tydligare mandat och uppdrag, samt utveckla arbetsformerna
5. Förbättra villkoren för internationalisering av forskning och högre utbildning

Läs mer om Utsiktplats forskning här.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42