Fem framstående utlandsboende ledamöter invalda i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in fem nya utlandsboende ledamöter: den prisade svenske ingenjören och innovatören Christopher Ahlberg, industridesignexperten Anna Valtonen, finska Technology Academys vd Juha Ylä-Jääski, KEMETs vd Per-Olof Lööf och Matti Alahuhta, som är ordförande för Aalto-universitetets styrelse och ledamot i AB Volvo.
pressmeddelande-2.jpg

– IVA strävar alltid efter att vara en utblickande akademi som samlar viktiga kompetenser från såväl Sverige som utlandet, säger Björn O. Nilsson, vd IVA. Vi är därför mycket stolta över att nu kunna tillkännage fem nya ledamöter med bas i Finland respektive USA.

Följande nya utländska inval presenterades vid IVAs Akademisammankomst den 3 september:

Christopher Ahlberg, vd Recorded Future, USA, född 1969. Ahlberg blev civilingenjör 1992 och tekn. dr 1998 på Chalmers. Ahlberg är också styrelseordförande i Hult International Business School. Han har varit vd för Spotfire (numera Spotfire Division of Tibco) som han grundade 1996 och som sedan blev ett av Chalmers mest framgångsrika spinoff-företag. Företaget baserade sig på Ahlbergs forskning om visualisering av information vid University of Maryland, där han gästforskade. Han har beviljats fem mjukvarupatent och namngavs bland världens 100 bästa unga innovatörer av MIT Technology Review 2002.

Matti Juhani Alahuhta, ordförande för DevCo Partners, Outotec och Aalto-universitetets stiftelse, född 1952. Han är också vice ordförande för Finlands Näringsliv samt ledamot i AB Volvos, ABBs, KONEs och UPMs styrelser. Matti Alahuhta tog en M.Sc. 1976 och en D.Sc. 1990 vid Tekniska högskolan i Helsingfors. Alahuhta anställdes på Nokia som forskningsingenjör 1975. 1982-1984 var han försäljningschef på Rank Xerox, och återvände sedan till Nokia som försäljningschef. Han blev senare vd för Nokia Telecommunications, därpå vd för Nokia Mobile Phones och 2004 vice vd i Nokia-koncernen. Han var vd för KONE från 2005 till mars 2014.

Anna Valtonen, dekan, Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet i Helsingfors, Finland, född 1974. Valtonen är en stark och långvarig företrädare för designområdet inom industri- och produktdesign, med doktorsgrad inom området Redefining Industrial Design. Hon har också varit mycket aktiv inom svensk-finsk samverkan kring designforskning. 2009-2014 var Valtonen rektor för Umeå Designhögskola, en av världens främsta designskolor. Idag arbetar hon i Finland. Valtonen är en god ledare och utvecklare och en uppskattad föreläsare och inspiratör i många olika sammanhang.

Juha Ylä-Jääski, vd för IVAs systerakademi Technology Academy Finland (TAF), född 1954. TAF och IVA har under Juha Ylä-Jääskis ledning ökat samarbetet, bland annat inom innovations- och energifrågor samt i samband med den förestående Royal Technology Mission med Hans Majestät Carl XVI Gustaf, som går till Finland i november 2014. TAF samarbetar också kring Marcus Wallenberg-priset tillsammans med IVA och KSLA, speciellt i utnämningsfrågor. Innan Ylä-Jääski började på TAF arbetade han med utvecklings- och innovationspolitik på Teknologiindustrin i Finland.

Per-Olof Lööf, vd KEMET Corporation, USA och styrelseordförande i NEC/TOKIN Ltd, Tokyo, född 1950. Efter civilekonomexamen 1975 från Handelshögskolan arbetade han inom Andersen Consulting i USA och Sverige 1983-1994, inom Digital Equipment Corporation i London som ansvarig för flera affärsområden och som Europachef för Försäljning & Marknad. 1994-1995 var han vd i brittiska AT&T Istel, sedan 1995-1999 som senior vice president i NCR. Efter 1999 var han vd för två börsnoterade bolag – först SENSORMATIC Electronics Corp., sedan (från 2005) för KEMET Corporation, en världsledande tillverkare av elektroniska komponenter. Per-Olof Lööf bor sedan 1999 i Florida och är sedan 2006 svensk honorärkonsul för Florida.