Festligt firande av IVAs 94:e högtidssammankomst

Festligt och fullsatt var det under firandet av IVA:s 94:e högtidssammankomst i Stockholms konserthus. Det blev tal, medaljregn, belöningar och minnesord. Och så var den efterföljande middagen, festen och dansen i Stadshuset.

Leif Johansson, preses för IVA, tog i sitt tal i Stockholms konserthus upp IVA:s roll som mötesplats. Han ser inte IVA enbart som en plats för att utbyta åsikter:

– IVA ska ta ställning och komma med tydliga rekommendationer. Och det IVA säger ska vara baserat på vetenskaplig grund. IVA ska ta ställning och stå för något, ta debatten, sa han.

Leif Johansson betonade att vi behöver tänka nytt och vara innovativa för att säkra Sveriges framtid. Han lyfte också fram ett favoritställe:

– Ett av de bästa exemplen på en kreativ miljö tycker jag är området kring San Fransisco, med Silicon Valley och Stanford. Ett öppet samhälle: tillåtande, inkluderande, omfamnande. Leif Johansson var extra glad för Tekniksprånget, som han hoppas ska locka fler unga att bli ingenjörer.

Björn O. Nilsson, vd för IVA, inledde sin presentation av ”Framsteg inom forskning och teknik” med att citera akademiens förste vd Axel F. Enström, som i sitt sista högtidstal 24 oktober 1939 sa så här: ”När det för nu tjugo år sedan inskrevs i Ingenjörsvetenskapsakademiens stadgar att verkställande direktören vid högtidssammankomsten skulle ge en översikt över forskningens framsteg, visste man sannerligen icke vad man gjorde. Jag har under årens lopp sökt att nödtorftigt fullgöra uppdraget, men med för varje år allt kraftigare reservationer i avseende på resultatets värde.”

Björn O. Nilsson konstaterade att det fortfarande är en utmanande uppgift. Men han såg ändå arbetet med talet, hans sjätte, som enbart stimulerande.

Tema för årets tal var visualisering, ett område där Sverige ligger i den absoluta framkanten i världen. Visualiseringens Zlatan Anders Ynnerman fanns också på scenen. Den nästan timslånga exposen över framsteg avslutades med att Björn O. Nilsson tog upp frågan om lärosätenas förmåga till samverkan ska belönas vid tilldelningen av resurser.

– Jag tycker att en del av forskningsmedlen till våra universitet och högskolor bör kunna fördelas genom dessas förmåga till samverkan och samhällsnytta, sa han.