Festligt firande på 96:e högtidssammankomsten

Firandet av IVA:s 96:e högtidssammankomst blev en enda lång fest. Först tal, guldmedaljer och minnesord i Stockholms konserthus. Sedan mingel, middag och dans till långt in på natten i Stadshuset.

Leif Johansson, IVA:s preses, lyfte fram Sveriges attraktionskraft i sitt tal i Stockholms konserthus. Han tog avstamp i de båda globala företag som han själv leder i rollen som styrelseordförande: Astra Zeneca och Ericsson.

– Inom Astra Zeneca har vi precis avslutat en stor insats för att locka tvåhundrafemtio icke-svenska forskare till Mölndal. Och på Ericsson i Kista har vi anställt flera hundra forskare från över trettio nationer, sa han.

Leif Johansson tryckte i sitt tal på att det är attraktivt för toppforskare att flytta till Sverige.

– För individen kan det handla om jämställdhet, barnomsorg och möjligheter till utbildning, sa han.

Leif Johansson ser det som helt nödvändigt att Sveriges är attraktivt för såväl människor som investeringar, till industri och näringsliv.

– Det är grunden för Sveriges konkurrenskraft och framtida tillväxt , sa han.

Björn O. Nilsson, IVA:s vd, tog i den årliga översikten av ”Framsteg inom forskning och teknik” upp forskningspropositionen, som minister Helene Hellmark Knutsson, ska presentera hösten 2016. Förarbetet är i gång och i Forskningssverige debatteras det redan om hur prioriteringarna borde se ut. Åsikterna är många. Men Björn O. Nilsson konstaterade att de flesta nog i alla fall är överens om att det bara är god forskning som ska belönas. Han varnade för att debatten tenderar att fokusera allt för mycket på utförare: lärosäten och institut.

– Diskussionen borde istället ta avstamp i hur mycket staten ska satsa på forskning och vad den nya kunskapen ska bidra med i vårt samhälle.

Och fortsatte:

– Forskningsexcellens är basen i fördelningen av statens resurser. Att vara en ”forskningsmediokrati” är inget alternativ för Sverige.

Björn O. Nilssons hemliga gäst, professor Johan Rockström, sa att hållbarhet är vägen till välfärd och attraktion. Det är framgångsvägen.


Se fler bilder 

Kontaktinformation

Lars Nilsson
Chefredaktör
Telefon 0709-64 52 64