Festligt firande på IVAs årsmöte

Firandet av IVA:s 97:e högtidssammankomst blev som vanligt en enda lång fest. Först tal, utdelning av guldmedaljer och minnesord i Stockholms konserthus. Sedan mingel, middag och dans i Stadshuset.

Leif Johansson, IVA:s preses, lyfte fram vikten av hållbara affärsmodeller i sitt tal i Stockholms Konserthus. Han tittade i backspegeln och mindes när hans eget miljöintresse väcktes. Det var under tiden som koncernchef för Electrolux och den stora miljöfrågan var då larmrapporterna om ett växande ozonhål.

– Till en början tvivlade vi på att kylskåpen bidrog så mycket. Sedan trodde vi att det var tekniskt omöjligt att ersätta de skadliga freonerna. Till sist insåg vi styrkan i den vetenskapliga bevisningen, sa Leif Johansson

Han tog starkt intryck av detta och insåg att miljöfrågorna är av största vikt. Och påminde om att han, för drygt 20 år sedan, var ordförande i IVA-projektet ”Miljödriven affärsutveckling”.

– Att arbeta med hållbarhet på en strategisk nivå, att ha en miljövision, ger konkurrensfördelar, sa Leif Johansson.

Björn O. Nilsson, IVA:s vd, tog i den årliga översikten av ”Framsteg inom forskning och teknik” upp bland annat forskningspropositionen, som ska presenteras om en månad. Alla detaljer är inte kända i sin helhet. Men han kunde ändå konstatera att efter budgetpropositionen vet vi att propositionen ”inte kommer att starta marschen mot en ökad statlig forskningsbudget i relativa termer”. Ökningarna är ganska modesta. Trots detta dystra konstaterande uttryckte han ändå tydlig önskan:

– Jag hoppas att åtminstone prioritering av forskningsexcellens är tydlig i propositionen och att pengarna inte smetas ut. Om vi ska vara konkurrenskraftiga internationellt så måste vi våga satsa på ett fåtal excellenta forskningsmiljöer.

Björn O. Nilsson har gjort det till en tradition att överraska gästerna i Konserthuset med att bjuda upp en ”hemlig gäst” på scenen för ett kortare samtal. Och en aktuellare person än ministern för högre utbildnings och forskning, Helene Hellmark Knutsson, går knappast att hitta i Forskningssverige. Många i det välfyllda Konserthuset hoppades säkert att hon skulle avslöja någon nyhet från den kommande propositionen. Men det enda hon kunde berätta om proppen var att tjänstemännen i regeringskansliet jobbade hårt på att få den klar. En proposition som redan försenats några gånger. Trots Macchiarini-affären, rapporter om forskningsfusk och KI-skandalen gladdes hon ändå över det fortsatt starka stödet för forskning bland allmänheten.

-Det ska vi vara stolta över och värna. Det starka svenska stödet för forskning är ingen självklarhet och det är heller inte så i alla länder, sa hon.

Helene Hellmark Knutsson tycker också att det är viktigt att forskningsresultat får en bred spridning i samhället och intresset för forskning väcks tidigt hos nästa generation.

Björn O. Nilsson passade på att kunskapstesta ministern på scenen med fyra, inte helt lätta, bildgåtor. Det gick ändå ganska bra för Helene Hellmark Knutsson: tre rätt av fyra möjliga. Men hon hade lite svårt att skilja på en kabel för högspänd el och och en björkkvist i genomskärning. Lite senare på kvällen i Stadshuset, i sitt tacktal, bad hon Björn O. Nilsson och IVA om hjälp för att åka till ABB på en studieresa och bilda sig mer om högspänd likström.

 

Se bilderna från Högtidssammankomsten 


 

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44