Filmer ska göra högstadieelever mer klartänkta

I två korta filmer får nu elever på högstadiet chansen att lära sig vad vetenskap egentligen är. I ytterligare två filmer behandlas konsten att undvika tankefällor och genomskåda felaktiga argument.
Webb Gedeon Andras 16.jpg

De fyra filmerna utgör tillsammans med en lärarhandledning ett alldeles nytt utbildningspaket för högstadiet. Syftet är att eleverna bättre ska kunna skilja på vetenskapliga sanningar och ovetenskapliga myter. Dessutom får de insikter om hur man kan avslöja falska nyheter och om hur man genomskådar manipulerande argumentation.

Initiativtagare till satsningen, som passande nog fått namnet Klartänkt, är IVA-ledamoten Andras Gedeon.

– Jag har alltid följt debatten om skolan. Även bortsett från resultaten i undersökningar, som Pisa, så har det länge funnits tydliga indikationer på att resultaten i skolan skulle försämras, säger han.

Det har under många år skrivits spaltmeter om problemen med den svenska skolan.

– Droppen för mig blev en debattartikel i DN för några år sedan. Den hävdade att bristen på tydlig skillnad mellan etablerad vetenskap och ovetenskapliga idéer leder till att alla elever blir dåliga på kritiskt tänkande. Då föddes tanken på det initiativ som nu blivit Klartänkt.

Andras Gedeon påpekar att beslutet togs innan brexit och valet av ny president i USA. Dessa händelser har, menar han, gjort två av filmerna mer än högaktuella.

– Numera är kommunikationen snabb och lätt. Det leder ofta till ogenomtänkta beslut. Ungdomar behöver besinna sig mer.

Alla som oroar sig och debatterar skolfrågor gör det ur ett vuxenperspektiv. Därför vänder sig filmerna direkt till de unga.

– Det är inga Youtube-filmer utan ett sakligt skolmaterial. De ska användas tillsammans med lärarhandledningen som är mycket viktig för att uppnå fördjupning.

Mottagare av Klartänkt kan, i allra bästa fall, bli 300 000 elever på högstadiet.

– Jag hoppas naturligtvis att så många lärare som möjligt väljer att använda materialet. Når man tillräckligt många, så förskjuter man inställningen till vetenskapliga sanningar en del åt rätt håll. Och det kan verkligen behövas, säger han.

Filmerna är producerade på uppdrag av IVA och lärarhandledningen av Nobel Center. Andras Gedeon står för koncept och innehåll.

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44