Finalist i företagstävlingen Smart industri: Climeon

Climeons maskiner omvandlar geotermisk värme eller spillvärme från industrier och fartyg till grön el. Allt med kraftfullt stöd av digital teknik. Climeon är en av sex finalister i företagstävlingen Smart industri.
Climeon Rikard Pettersson.jpg

På Viking Lines fartyg Viking Grace används sedan ett halvt decennium Climeons system för att omvandla värme från motorer och avgaser till el. Även hos SSAB i Borlänge har tekniken genererat el sedan 2015. Men utan stöd av mjukvara hade maskinerna haft det svårt att tillverka den klimatsmarta elen.

Rikard Pettersson är Climeons mjukvaruchef.

– Mjukvaran har alltid varit en viktig del av vår kärnverksamhet. Framför allt när det gäller maskinernas styrsystem. Vi har löst många problem med mjukvara och smarta algoritmer istället för att bygga bort dom med hårdvara, säger han.

När bolaget började satsa på mindre, geotermiska kraftverk varav två finns i Japan utvecklade man en molnbaserad plattform bland annat för övervakning och styrning.

– Nu samlar vi in data från alla våra maskiner i realtid. Baserat på analyserade data kan vi presentera dom eventuella åtgärder som våra kunder behöver göra på maskinen.

Den molnbaserade plattformen medför att ingen personal behöver vara på plats vid kraftverket. En operatör kan på distans övervaka och styra flera anläggningar.

På kort sikt kommer trots allt försäljning av hårdvaran som producerar el från värme vara den största delen av företagets omsättning.

– Vi tror mycket på möjligheterna inom industri och marin där vi varit verksamma sedan 2015. En industri som tar hand om sin spillvärme behöver inte köpa så mycket el. Och på fartyg minskar förbränningen av olja eller naturgas för elproduktion.

Men på lite längre sikt är Rikard Petterson övertygad om att mjukvaran och styrplattformen kommer att stå för en stor del av företagets snabbt växande intäkter.

Utan plattformen i molnet hade utvecklingen från industriella applikationer till geotermiska kraftverk inte varit möjlig.

– Den är grunden för vår affärsmodell när det gäller geotermisk energi. Våra kraftverk är inte så stora så det var viktigt att hitta en effektiv modell för att köra dom. Eftersom de fjärrstyrs, så sjunker kostnaderna för service och underhåll. Utan vår mjukvarulösning hade det blivit för dyrt för kunderna.

Men mer finns att göra när det gäller digitalisering och utveckling av plattformen i molnet.

– Vi samlar ju mycket data om våra maskiner. Matematiska modeller tillsammans med maskininlärning kan ge oss bättre underlag för att beräkna lönsamheten i tänkbara affärer. Och med geotermisk data kan vi göra bedömningar av hur våra maskiner kommer att producera på en viss plats. Maskininlärning minskar osäkerheten i prognoserna, säger Rikard Pettersson.

Climeon har under åren fått mycket publicitet. Ofta har det handlat om maskinerna, helheten eller om att Bill Gates fond, Breakthrough Energy Ventures, samarbetar med bolaget.

– Därför blev vi väldigt glada över nomineringen till Smart industri. Och ännu gladare blev vi när vi gick till final. Verkligen superkul. Det har varit riktigt roligt att få lyfta fram och presentera vår it-strategi och vår it-plattform, säger Rikard Pettersson.

Sex företag har utsetts till finalister i den femte omgången av företagstävlingen Smart industri: Climeon, LumenRadio, OP Teknik, MTEK Industry, Somas Instrument och ZeroPoint Technologies. Tävlingen, som instiftades 2016 av Siemens, Teknikföretagen och IVA, uppmärksammar och belönar företag som tar vara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt med tydliga resultat. Vinnare och eventuella hedersomnämnanden presenteras den 11 februari. 

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43