Vinnare i Smart industri 2019: Mobilaris

Intervju med Mikael Nyström, Vd på Mobilaris - vinnare i företagstävlingen Smart industri 2019 - om utmaningar och framgångsfaktorer kopplade till digitaliseringen av små- och medelstora företag. Intervjun genomfördes då Mobilaris utsågs till en av fem finalister i tävlingen.

Vinnare i Smart industri 2019

Det industrinära tjänsteföretaget Mobilaris utses till vinnare i 2019 års företagstävling Smart industri för sitt bidrag till digitaliseringen av traditionell industri. Med stor förståelse för kundens behov nyttjar Mobilaris den digitala teknikens möjligheter för ökad produktivitet, stärkt personsäkerhet och minskad energiförbrukning hos sina kunder. Genom sitt digitala tjänsteerbjudande riktat till gruvor och annan basindustri har företaget på fem år fyrdubblat omsättningen, gått från 17 till 70 medarbetare, och har nu 25 kunder fördelade på samtliga världsdelar.

Mobilaris AB är ett mjukvaruföretag som utvecklar och riktar sina tjänster i första hand till gruvindustrin, men även till andra högteknologiska industriföretag där platsbaserad information är viktig för såväl företagens produktivitet som arbetsplatssäkerhet.

Företagets Vd Mikael Byström svarar, på frågan om vad finalplatsen i företagstävlingen Smart industri betyder för Mobilaris, att med tanke på att Sverige har många innovativa företag så är man mycket stolt.

- Att vi får möjlighet att visa upp vad vi gör, inte bara för svensk industri, är alltid roligt och vi hoppas att det kan stimulera andra företag att ta sig ut på världsmarknaden.

Vilka har de stora utmaningarna kopplat till digitaliseringen hittills varit för er?
- Utmaningen har framförallt rört sig om att få våra potentiella kunder att ta steget fullt ut och våga investera i ett digitalt stöd för sin verksamhet. Eftersom digitalisering innebär en omställning av både arbetssätt och ibland även organisation så tenderar många att vänta för länge med att starta en förändring som faktiskt ökar deras konkurrenskraft.

Mikael pekar på ett par särskilda framgångsfaktorer som man kan dela med sig av:

- Vårt angreppssätt då vi etablerar oss på ett nytt marknadssegment är att söka efter kunder som är redo att göra resan med oss. Ofta bygger det på att det finns personer i organisationen som har intresse att driva den förändring som krävs. I det läget investerar vi både egen tid och pengar i den kunden så att det blir en win-win situation. Det handlar sällan om tekniken i sig då man etablerar sig, utan oftare på att lyckas påvisa resultaten. När det gäller våra system för gruvor så var Boliden en sådan kund.

Vilka huvudsakliga utmaningar ser ni framöver och hur tar ni er an dem?
- Att etablera oss globalt är vår viktigaste aktivitet under de kommande två åren. Vi har redan kunder i alla världsdelar och siktar på fem lokalkontor därute under 2020, vi har två idag (USA och Australien). Ska vi kunna nå potentialen på hela marknaden behöver vi mer personal närmare våra kunder.

- Vi har haft relativt lätt att rekrytera till vårt huvudkontor i Luleå med en blandning av hemvändare, studenter från LTU och lokal rekrytering men vi räknar med att behöva dubblera antalet anställda under en treårsperiod. Idag sysselsätter vi ca 85 personer med underkonsulter och att bli dubbelt så många innebär att vi just nu behövt säkra ett nytt kontor med plats för vår expansion.

Brist på teknik är sällan utmaningen - det är att hitta innovativa sätt att använda den teknik som fortfarande inte används av många, säger Mikael Nyström.

Fem företag har utsetts till finalister i den fjärde omgången av företagstävlingen Smart industri: Mobilaris, Moelven Valåsen AB, Moving Floor AB, Stockholms Verkstadsaktiebolag samt Väderstad AB.

Tävlingen, som instiftades 2016 av Siemens, Teknikföretagen och IVA, uppmärksammar och belönar företag som tar vara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt med tydliga resultat. Vinnaren presenteras den 5 februari 2020, och första pris är en skräddarsydd internationell kunskapsresa