Finalist och hedersomnämnande i Smart industri 2019: Moelven Valåsen

Intervju med Peter Rockedahl, teknisk direktör Moelven Industrier AB - om utmaningar och framgångsfaktorer kopplade till digitaliseringen av små- och medelstora företag. Moelven Valåsen AB är en av fem finalister i företagstävlingen Smart industri 2019, och mottog ett hedersomnämnande under prisutdelningen den 5 februari.
Hedersomnämnande
Moelven Valåsen AB får ett hedersomnämnande för att i en traditionell och hittills relativt lågt digitaliserad verksamhet genomfört en intern "digitaliseringsresa" av hela produktionsprocessen, från timmer till färdiga produkter. Företaget har på ett systematiskt sätt sökt tillgänglig kunskap och kombinerat best practice med egna lösningar. Arbetet har hittills lett till minskad energiförbrukning, och ett bättre nyttjande av råvaran som gör att produktvärdet i varje stock maximeras. Satsningen, som inkluderat nära nog alla medarbetare, har också inneburit ett kompetenslyft och ökad attraktivitet som arbetsgivare.

Moelven är kanske Sveriges största sågverk. För två år sedan började man resan med att ”digitalisera” hela produktionsprocessen: från det att timmer kommer in och barkas av till det att brädan paketerats färdigt för leverans. Man arbetar med alla de begrepp som inkluderas i ordet ”digitalisera”: sensorer, AI, Big Data osv. Ett dyrt och riskfyllt projekt men som man idag menar visar på stor potential avseende mätvärden och måltal.

– Att komma till final i tävlingen Smart industri ger stor intern inspiration och motivation för oss i Moelven. Det stimulerar oss till att fortsatta utvecklas och för att kunna attrahera medarbetare som önskar driva utveckling av skandinavisk skogsindustri tillsammans med oss, säger företagets tekniske direktör Peter Rockedahl.

Vilka har varit era stora utmaningar (kopplat till digitaliseringen) hittills – och hur har ni hanterat dem?
– I huvudsak har vi haft två organisatoriska och två tekniska huvudutmaningar. Vad gäller de organisatoriska har det dels handlat om att erbjuda operatörer ett enhetligt gränssnitt för korrigering av processparametrar i realtid, dels att kunna erbjuda ett enkelt  gränssnitt till processtekniker för att i efterhand analysera processen och implementera förbättringsåtgärder.

 – De tekniska har varit att få klarhet i vilket som är det mest funktionella och kostnadseffektiva sättet att lagra data med en standard av vad som behöver hanteras lokalt, och vad ur denna mängd av information som sedan ska sändas vidare till en molnlösning. Eftersom processen i sågverk är divergerande behöver stockar och plankor spåras i fabriken, i syfte att kunna koppla rätt processdata till relevant trävara.

- I projektet har vi löst utmaningarna genom kompetensutveckling av personal och att addera processutvecklare. Vidare har vi investerat i ny teknologi som levererats av samarbetsparters samt samverkat med forskningen, som bland annat har resulterat i patent som kommer bidra till den funktionella lösningen.  

Vilka utmaningar ser ni huvudsakligen framåt och hur tar ni er an dem?
– Den utmaning vi nu står inför är att fullt ut kunna industrialisera den lösning vi arbetat fram under de fyra år vi hittills drivit utvecklingen inom området samt att föra denna lösning vidare till systerbolag inom koncernen, säger Peter som påpekar att även samverkan via branschföreningar, medverkan vid mässor samt utveckling tillsammans med universitet och forskning fortsatt kommer att vara nödvändigt för att utvecklas.

– Vår erfarenhet är att ny teknik utvecklas, tas fram och provas i en produktionsmiljö tillsammans med dem som äger kunskapen om den reella processen.

Vilka framgångsfaktorer kan ni dela med er av?
– Det är viktigt att ett digitaliseringsprojekt är förankrat i ledningen och att denna har förståelse för att ett utvecklingsprojekt till väsentlig del är olikt ett investeringsprojekt, där det senare har en mycket tydlig tidplan medan man i ett digitaliseringsprojekt kan få vänta på tydliga resultat.

– Eftersom digitalisering kommer inverka på hur verksamheten organiseras och hur medarbetare skall utföra sina uppgifter är det avgörande att HR både får och tar en tydlig roll i utvecklingen, avslutar Peter Rockedahl.

Fem företag har utsetts till finalister i den fjärde omgången av företagstävlingen Smart industri: Mobilaris, Moelven Valåsen AB, Moving Floor AB, Stockholms Verkstadsaktiebolag samt Väderstad AB.

Tävlingen, som instiftades 2016 av Siemens, Teknikföretagen och IVA, uppmärksammar och belönar företag som tar vara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt med tydliga resultat. Vinnaren presenteras den 5 februari 2020, och första pris är en skräddarsydd internationell kunskapsresa.