Finalist och hedersomnämnande i Smart industri 2019: Moving Floor

Intervju med Katja Lindvall, vice Vd Moving Floor som utsågs till en av fem finalister och mottog ett hedersomnämnande i företagstävlingen Smart industri 2019 - om utmaningar och framgångsfaktorer kopplade till digitaliseringen av små- och medelstora företag.

Hedersomnämnande

Moving Floor AB får ett hedersomnämnande för att i en väldigt lågt digitaliserad bransch ha demonstrerat digitaliseringens möjligheter och stora potential.

Moving Floor är ett miljöteknikföretag med en teknik för automatisk boxrengöring. Den patenterade teknologin sparar inte bara mankraft utan gör att djurhållaren kan minska såväl energi- och vattenförbrukning som antibiotikaanvändning. Därtill möjliggör sensorer i kombination med mjukvara att djurhållningen kan optimeras vilket leder till bättre miljö för djur och människor, minskar miljöpåverkan, höjer livsmedlens kvalitet och ökar lantbrukarens lönsamhet. Moving Floor har också tagit fram ett digitalt verktyg som gör att kunderna själva kan projektera sina stall med Moving Floors lösning.

Utvecklingen har skett tillsammans med ABB och tekniken används idag på 100 gårdar i Europa. Moving Floor har nyligen startat ett företag i Kina för storskalig produktion i första hand för den kinesiska marknaden.

– Vi brinner verkligen för att göra skillnad och minska lantbrukets negativa miljöpåverkan och antibiotikaanvändning. Digitaliseringen är en mycket viktig del inom detta och dess betydelse kommer endast att öka i framtiden. Att vårt arbete inom digitalisering uppmärksammas på detta vis är mycket hedrande och vi är oerhört stolta och glada för det, säger företagets vice Vd Katja Lindvall apropå vad finalplatsen i företagstävlingen Smart industri betyder.

Vilka har varit era stora utmaningar kopplade till digitaliseringen och hur har ni hanterat dem?
– Den största utmaningen har varit kopplad till värdeerbjudandet till kunden. Mera specifikt, mjukvaruutvecklingen till våra produkter – att gå från enklare lösning av styr- och reglerteknik till småskaliga installationer till en mera komplett digital lösning för storskaliga installationer. I den nya applikationen ska kunden i realtid kunna optimera och certifiera sin drift med syftet att minska miljöpåverkan och öka sin lönsamhet.

- Vår fokusmarknad är Kina och våra kunder har höga krav på våra digitala lösningar. Detta arbete har varit mycket utmanande och vi har hanterat det genom samarbete med vår partner ABB som tillför oerhört mycket kunskap och erfarenhet inom området.

Har ni några framgångsfaktorer att dela med er av till andra?
– Vi är det första företaget i världen som erbjuder automatisk rengöring av gris- och kostallar och därför begränsade möjligheter att lära från våra konkurrenter. Dessa erbjuder idag endast substitutprodukter som bygger på mänsklig arbetskraft. 

– Detta har gjort att vi från början inspirerats mycket av andra branscher och skapat tvärsektionella samarbeten vilket har varit en stor framgångsfaktor för oss. Detta har medfört helt nya tankesätt och lett till nya innovativa lösningar som ibland till och med varit patenterbara. 

- Vi tror mycket på samarbeten. Som litet SME-företag gäller det att med begränsade medel kunna ta del av den främsta kompetensen och erfarenheten för att kunna ligga i framkant, och samarbeten är en mycket effektiv väg att gå.

Vilka utmaningar ser ni huvudsakligen framåt och hur tar ni er an dem?
– Vi är ett mindre SME-företag med stora ambitioner att växa globalt med start i Kina och vi ser ett tydligt behov av samverkan för att lyckas med detta.

- Vårt mål är att ha en stark och hållbar tillväxt och ser digitaliseringsarbetet som avgörande för att lyckas. Utmaningarna inom digitaliseringsarbetet ser vi är starkt kopplade till kompetensförsörjning. Genom samarbeten kan vi säkerställa kompetens och ta del av etablerade nätverk och ekosystem, avslutar Katja Lindvall.

Fem företag har utsetts till finalister i den fjärde omgången av företagstävlingen Smart industri: Mobilaris, Moelven Valåsen AB, Moving Floor AB, Stockholms Verkstadsaktiebolag samt Väderstad AB.

Tävlingen, som instiftades 2016 av Siemens, Teknikföretagen och IVA, uppmärksammar och belönar företag som tar vara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt med tydliga resultat. Vinnaren presenteras den 5 februari 2020, och första pris är en skräddarsydd internationell kunskapsresa.