Finalist i företagstävlingen Smart industri: Stockholms Verkstadsaktiebolag

Intervju med Karolina Butler, affärsutvecklare på Stockholms Verkstadsaktiebolag som är en av fem finalister i företagstävlingen Smart industri 2019 - om utmaningar och framgångsfaktorer kopplade till digitaliseringen av små- och medelstora företag.
Karolina Butler, Stockholms verkstadsab webb.jpg

Stockholms Verkstadsaktiebolag, SVAB, startades 1926 och är ett utpräglat småföretag inom smidesbranschen. Sedan 2016 har företaget med hjälp av olika digitala verktyg utvecklat en innovativ produktlinje för certifierade säkerhetsprodukter, för att möta nya säkerhetskrav och behov från marknaden.

Karolina Butler är affärsutvecklare vid SVAB och säger att finalplatsen i 2019 års upplaga av företagstävlingen Smart industri är hedrande, spännande och en bekräftelse på jobbet man lagt ner och att ambitionen med att digitalisera verksamheten på olika plan är rätt.

Företaget är ju en av Sveriges äldsta smidesverkstäder så vilka har varit era stora utmaningar (kopplat till digitaliseringen) hittills – och hur har ni hanterat dem?
- Resurser, både tid och pengar, har varit en stor utmaning. Vi har samarbeten med extern kompetens som bygger vårt designverktyg men det har krävt stora investeringar. Samtidigt har vi investerat tid som inte ger inkomster nu – men i framtiden, vilket är tufft för en liten organisation.

- Vidare har designverktyget haft utmaningar att leverera korrekt och det handlar om tre saker. Den första gäller godkännande av ritning till kund, den andra produktionsunderlag, det vill säga filer som fabriken kan läsa in direkt till sina lasermaskiner av flera olika typer, och den tredje avser monteringsunderlag och ritning till monteringsteamet.

- Ytterligare en utmaning som mer rör styrsystemet handlar om det vanliga: att få alla att fylla i data, rapportera tid, ange referensnummer vid inköp. Det vill säga att inte bara göra jobbet rent praktiskt, utan också göra jobbet i styrsystemet.

Har ni några framgångsfaktorer att dela med er av? 
- Alla i organisationen måste vara med på båten. Vi har haft en plan som vi följt strikt, vilket förstås också varit viktigt. Tät kommunikation mellan användare och programmerare, med ett flertal tester under varje utvecklingsfas så att riktningen snabbt kunnat korrigeras vid behov har varit bra. Vi har också en bra mix av kompetenser, med erfarna problemlösare/programmerare/affärsutvecklare.

- Därutöver är det ofta en fördel med en liten organisation där vi har korta beslutsvägar, och det går snabbt att ändra riktning vid behov.

Vilka utmaningar ser ni huvudsakligen framåt? Kompetensförsörjning? Samverkansbehov? Nyttja ny teknik?
- Alla dessa är utmaningar! Vi avser att fortsätta jobba med nuvarande team som grund och hoppas ta in ytterligare två personer under året, och i ett litet företag är det kanske än viktigare att då hitta rätt.

- Teknikutmaningen har mer med produktutveckling att göra. Till exempel är det viktigt att hitta rätt material att jobba med, både för produkten i sig och för att vara så miljövänlig som möjligt.

- Utveckling och finansiering ska vi jobba ytterligare med och vi hoppas få hjälp med medel till ett utvecklingsprojekt av Vinnova, för att snabbare kunna klara en högre och svårare certifiering för gallersystem.

- Givetvis är försäljning och tillväxt av bolaget också ett fokus, avslutar Karolina Butler.

Fem företag har utsetts till finalister i den fjärde omgången av företagstävlingen Smart industri: Mobilaris, Moelven Valåsen AB, Moving Floor AB, Stockholms Verkstadsaktiebolag samt Väderstad AB.

Tävlingen, som instiftades 2016 av Siemens, Teknikföretagen och IVA, uppmärksammar och belönar företag som tar vara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt med tydliga resultat. Vinnaren presenteras den 5 februari 2020, och första pris är en skräddarsydd internationell kunskapsresa.