Fler elfordon har liten påverkan på elsystemet

Om femton år kan en tredjedel av alla personbilar vara eldrivna. Den bedömningen gör Per Kågeson, professor i miljösystemanalys vid KTH och ledamot av IVA. Effekterna på elsystemet är dock måttliga, åtminstone fram till 2030. 

Eldrivna fordon i Sverige kommer år 2030 totalt att förbruka 4 TWh el, tror KTH-professor Per Kågeson. Nyligen medverkade han vid Vägval els seminarium Så påverkar ny teknik elanvändningen.

 

Per Kågeson har under flera decennier följt utvecklingen för elfordon, exempelvis som huvudsekreterare för 2013 års så kallade FFF-utredning om fossilfria fordon. På ett seminarium om teknikutvecklingens betydelse för den framtida elanvändningen, arrangerat av Vägval el, redogjorde han för en bedömning av antalet elfordon år 2030. Exemplet, som bland annat bygger på FFF-utredningens underlag, innebär att:

  • personbilsflottan 2030 till 20 procent består av laddhybrider och till 10 procent av batteribilar,
  • en tredjedel av stadsbussar drivs med el,
  • hälften av all fjärrtrafik på de stora trafiklederna mellan Stockholm, Göteborg, Malmö (E4, E6 och riksväg 40) sker med eldrivna fordon.

– Entusiaster pratar om en ännu snabbare utveckling.  Men skulle den här prognosen slå in har vi använt våra resurser väl och dessutom lagt grunden för en fortsatt utveckling för elfordon. 

Med Per Kågesons scenario skulle den totala elanvändningen öka med 4 TWh jämfört med idag, vilket endast motsvarar några procent av dagens elförbrukning. Effektbalansen påverkas inte heller nämnvärt – varken geografiskt eller sett över dygnet – så några större förstärkningar av elsystemet lär inte behövas på grund av elfordon, konstaterar Per Kågeson.

– Även om antalet laddhybrider och batteribilar för närvarande ökar snabbt utgår vi från väldigt låga nivåer, så fram till 2030 lär inte så värst mycket hinna hända. Därefter är det mer svårbedömt. Möjligen har den totala elförbrukningen från elfordon till 2040 ökat till 8–10 TWh.   

I Sverige fanns 2014 knappt fem tusen eldrivna personbilar. Det motsvarar 0,15 procent av den totala personbilsflottan. Om siffran ska öka krävs framförallt effektivare batterier till lägre priser – men också ekonomiska subventioner och andra styrmedel. I det korta perspektivet är det viktigt att öka tillgången till långsam laddning, säger Per Kågeson och hänvisar till forskning, bland annat en aktuell studie från Kanada.

– Det talas mycket om att bygga ut nätet av snabbladdare. Men i det här skedet av elbilsutvecklingen är det betydligt viktigare med god tillgång på stolpar för långsam laddning, exempelvis i parkeringsgarage och intill flerbostadshus, säger Per Kågeson.