Fler ingenjörer med Tekniksprånget

Om ingenting sker kommer det att fattas 50 000 ingenjörer i Sverige inom 15 år. Nu driver IVA projektet Tekniksprånget, där elever som har slutat gymnasiet får chansen att praktisera som ingenjörer i fyra månader.

Målet är att skapa 2 500 praktikplatser inom två år för avgångselever från gymnasieskolornas natur- och teknikprogram. De ska få chansen att praktisera på teknikföretag i fyra månader med lön.

Bakgrunden till satsningen är den stora bristen på ingenjörer. Många svenska industriföretag har stora pensionsavgångar framför sig. Men det saknas folk som kan ersätta 40-talisterna.

– Bara inom Trafikverket behövs det 2000 nya ingenjörer de närmste åren, säger Jan-Erik Sundgren, senior expert adviser på Volvo och ordförande i Tekniksprångets styrgrupp.

ABB:s division Power Systems i Sverige, räknar med att 1200 medarbetare går i pension inom fem år, Byggföretaget NCC måste anställa 1000 tjänstemän, varav den största delen ingenjörer, under de närmaste fyra åren – för att bara nämna ett par exempel.

Antalet sökande till ingenjörsutbildningarna har ökat de senaste åren, enligt SCB. Däremot faller examensfrekvensen på civilingenjörsutbildningen såväl för kvinnor som män. Examensfrekvensen på högskoleingenjörsutbildningen är ännu lägre.

På en debatt i Almedalen på onsdagen pekades bristande kunskaper i matematik ut som ett problem, både när det gäller ointresset för yrket och varför många som valt utbildningarna hoppar av.

– Naturvetenskapliga ämnen i allmänhet och matematik i synnerhet upplevs som svårt och tråkigt, sa Johan Büser från SSU, som också pekade på att svenska elever tappat i kunskaper i de ämnena, jämfört med andra länder.

Attityder i samhället och på arbetsplatserna spelar också roll, enligt flera i panelen.

teknikspranget2Tomas Billing, vd Nordstjernan, sa att många unga hellre söker sig till media, där det finns en brist på jobb. Det finns inte heller många ingenjörer bland blivande politiker, konstaterade Johan Büser.

Vanessa Carpenter, 19, gjorde fyra månaders praktik på Sandvik och fick bland annat driva ett eget projekt.

– Jag var tveksam till att jobba som ingenjör innan, men under praktiken började jag tycka att det jag höll på med var det intressantaste som finns. Jag kunde prata i timmar om det med mina kompisar.

I höst börjar Vanessa Carpenter studera industriell ekonomi vid tekniska högskolan i Linköping. Men hon förstår var många av hennes kamrater inte gör det valet, säger hon:

– Man måste våga ta plats. Jag hamnade i en miljö där de flesta var äldre män, där jag kände att jag stack ut och alla visste vem jag var.

– Det saknas kvinnliga förebilder på arbetsplatserna.

Samma problem finns bland utlandsfödda, konstaterade Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer.

– Det räcker inte att öka antalet timmar matematik i skolan för att få fler ingenjörer, sa han. De unga måste förstå varför de behöver kunna ämnet.

– Bristen på ingenjörer är ett långsiktigt problem, som vi delar med andra utvecklingsländer. Det tar 20-25 år att beställa en ingenjör.

– Jag tror vi måste förändra hela skolprocessen för att få fart på rekryteringen.

Tekniksprånget är ett av de störst projekt IVA någonsin har drivit. Det startades efter ett initiativ från Nordstjernan och Industrivärden. Satsningen stöds även av Investor.

Regeringen bidrar med finansiering i fyra år. De medverkande företagen står för lön på omkring 13500 kronor i månaden under praktikperioden.

Hittills har 45 företag deltagit. 2000 elever har sökt platserna, 350 har fått plats.

Varför hakar inte fler företag på? undrade debattledaren Susanna Baltscheffsky, chefredaktör Ny Teknik vid diskussionen i Almedalen.

– 45 företag är inte dåligt, svarade Tomas Billing. Vi började med fem.

– Och kom ihåg att vi började på allvar från årsskiftet, nu rampar vi upp, tillade Björn O Nilsson, vd för IVA.