Fler ledamöter i lärosätenas styrelser kommer från näringslivet

Antalet ledamöter med bakgrund i näringslivet i lärosätenas styrelser har ökat de senaste åren. För politiker, journalister och andra med liknande erfarenheter är utvecklingen den motsatta. Det visar en studie från IVA-projektet Utsiktsplats forskning.

Peter Nygårds, styrelsordförande Mittuniversitetets och Cecilia Schelin Seidegård, styrelseordförande Göteborgs universitet

Thomas Strand (S) riksdagsledamot med plats i utbildningsutskottet

Panelen: Thomas Strand, Peter Nygårds och Cecilia Schelin Seidegård

Gunnar Svedberg, ordförande för IVA-projektet Utsiktsplats forskning

Studien, som presenterades vid ett IVA-seminarium i Almedalen, har kartlagt bakgrunden hos ledamöterna i universitetens styrelser. Internationella jämförelser har gjorts och synpunkter har samlats in och sammanställts. Det är förändringar under perioden 2007 till 2013 som har granskats.

Martin Wikström är projektledare för Utsiktsplats forskning.

– Ledamöter med bakgrund i näringslivet har blivit fler, medan andelen politiker har minskat. Trenden är starkast vid de nyare lärosätena som Mittuniversitetet och Örebro universitet, sa han.

Vid de äldre universiteten, som Uppsala och Lund, märks ingen större skillnad.

Även om inslaget av politiker har sjunkit, så har styrelsens ordförande vanligen en bakgrund i den offentliga sektorn.

– Av de synpunkter vi fått framgår det att ordföranden är central för verksamheten. Han eller hon ska helst fungera som ett bollplank för rektor och vara engagerad, men inte klåfingrig. I stort är slutsatsen att styrelserna fungerar ganska bra, men är deras uppdrag tillräckligt väl definierat?

Cecilia Schelin Seidegård är ordförande i styrelsen för Göteborgs universitet.

– Även om jag förr var negativt inställd, så tycker jag i dag att det är bra att fler kommer utifrån. I en bra styrelse hänger mycket på ordföranden. Det är trots allt en stor myndighet som ska styras. Det är heller inte så dumt med politiker i styrelsen. De kan ju hjälpa till med kontaktvägar till statsmakten, sa hon.

Peter Nygårds är Mittuniversitetets styrelseordförande. Enligt honom är det upp till ordföranden att forma hur uppdraget ska utföras. Ett klarare uppdrag vore därför bra.

– Det totala antalet ledamöter i styrelserna är stort jämfört med företag. Det medför att vanan att sitta i en styrelse inte alltid är så stor, sa han.

En styrelseordförande måste vara drivande och styrelsen måste fungera som ett lag. Det ansåg Thomas Strand (S) riksdagsledamot med plats i utbildningsutskottet.

– Och bara för att någon är politiker ska man inte diskvalificeras från en styrelseplats, sa han.