Fler möjligheter och utmaningar kring delningsekonomin

Samtidigt som företag som Uber och Airbnb drabbas av rättsprocesser har andra innovativa företag anammat deras affärsidé och startat verksamhet enligt delningsekonomityp på andra samhällsområden.
Uber_1200px.jpg

Delningsekonomin, det vill säga affärsmodeller som bygger på ökat användande av resurser som bilar, lokalytor, verktyg och annat, växer lavinartat. Samtidigt utmanar de traditionella modeller kring arbetsmarknadsuppdelning - och kan i vissa fall bryta mot skattelagstiftning och andra lagar. Nättaxitjänsten Uber, genom vilken privatpersoner kan köra taxi med sina egna bilar och yrkesförare kan ta upp beställningar över Ubers egen app, har förbjudits i ett flertal länder av denna orsak. Nu har företaget dessutom stämts i Storbritannien för att de inte behandlar sina förare väl. Brittiska facket GMB hävdar att Uber inte säkerställer att förarna får ut en minimilön eller att de får tillräckligt många semesterdagar.

Av extra stort intresse kan vara att domstolen i Kalifornien nyligen fastställde att en Uberförare skulle klassas som anställd (snarare, vilket bolaget hävdar, som "oberoende leverantörer"). Domen, som är av stort principiellt intresse för delningsekonomiintresserade, har överklagats av Uber.

I Sverige debatteras Ubers för- och nackdelar friskt på debattsidorna, och Ekobrottsmyndigheten har inlett en granskning av företaget.

Ett annat delningsföretag, Airbnb - som förmedlar uthyrning av privatpersoners bostäder som en sorts "hotellrum" - har åkt på bakslag i Stockholms hyresnämnd. En kvinna som ville hyra ut sin bostadsrätt genom tjänsten fick inte göra det för sin bostadsrättsförening, varpå hon överklagade till hyresnämnden - och förlorade.

Parallellt startas nya företag enligt delningsekonomins principer, och nu vill det nya San Francisco-företaget Heal förmedla läkartjänster till hemmet för 99 dollar per besök. Dagens Industri, som skriver om Heal och andra nya vårdföretag, berättar vidare: "Retrace Health i Minneapolis erbjuder videokonsultation för 50 dollar och hembesök för 150 dollar, om ärendet visar sig kräva handfasta åtgärder som till exempel topsning eller blodprov. Medzed, baserat i Atlanta, skickar först en sköterska till patienten för en preliminär undersökning, som sköterskan sedan sänder vidare till en läkare för diagnos. I New York finns tjänsten Pager, som skickar läkare eller sköterskor till patienten för 200 dollar per besök."

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42