Fler steg mot cirkulär textil

Forskning kring återanvändning inom sport- och friluftsbranschen, ett initiativ för minskad klimatpåverkan från klädbranschen, automatiserad sortering av återvunna kläder samt försäljning av second hand-skor. Det händer mycket inom cirkulär textil nu.
Textilier_december_1200px.jpg

"Årets Julklapp" enligt HUI Research är som tidigare kungjorts det återvunna plagget. Nu pågår även forskning vid exempelvis Luleå universitet om återvunna kläder. Med finansiering från Familjen Kamprads stiftelse ska Luleåforskarna Thomas Zobel och Åsa Ericson undersöka hur återanvändning kan bli mer centralt för företag som säljer sport- och friluftsprodukter. Fokus ligger bland annat på de allt vanligare bytes- och andrahandsmarknaderna, liksom privatpersoners användning av sociala medier för att byta varor. Här vill forskarna bland annat titta på hur företag kan breddade tjänster som lagning och andrahandsförsäljning att gå ihop logistiskt och ekonomiskt.

Parallellt har det nya initiativet Swedish Textile Initiative for Climate Action, Stica, börjat arbeta. Inom ramen för Stica åtar sig Kappahl, H&M och Peak Performance att minska sin klimatpåverkan med minst 30 procent till år 2030. Detta ligger också i linje med FN:s ”Fashion Industry Charter on Climate Action”, som lanseras under COP24. Även andra textilföretag, samt bransch- och intresseorganisationer, kan gå in som stödparter.

H&M Sverige har gått så långt som ett mål om att bli klimatpositivt i hela värdekedjan fram till år 2040. Företaget Quantis International beräknar att den globala kläd- och skoindustrin står för åtta procent av världens växthusgasutsläpp. Naturvårdsverket har dessutom i en studie konstaterat att klimatutsläppen från svensk textilkonsumtion har ökat med 27 procent de senaste sju åren.

Svenskarna konsumerar runt 13 kilo textil per person och år, och kastar bort åtta kilo. För att ta vara på avfallet och möjliggöra för återbruk och nya material arbetar projektet WargoTex Development med att ta fram teknik för avancerad textilsortering i industriskala. 25 samarbetsparter från den textila värdekedjan ingår i projektet. Projektet leds av Wargön Innovation i Vänersborg och bygger även en pilotanläggning för sortering. Tekniken baseras på konceptet FiberSort, som läser av och sorterar stora mängder textil utifrån fibrerna som ingår.

Även skor ska nu kunna köpas återanvänt hos stora säljkedjor. Skoföretaget Scorett lanserar nu produktlinjen REUSE, en produktlinje med unika och fullt användbara andrahandsskor som rengörs, putsas upp, impregneras samt lagas vid behov av Scorettgruppens egen skomakare på huvudkontoret i halländska Varberg. Kollektionen finns att köpa online på Scoretts webbplats. Som ett ytterligare led i Scoretts cirkulära strategi har vissa av kedjans butiker även börjat erbjuda en skovårdsgaranti.