Flyg- och rymdtekniskt arbete belönas med Thulinmedaljen

Flyg- och rymdtekniska föreningen och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin har 2015 beslutat utdela Thulinmedaljen i guld till Lars Sjöström för hans utomordentligt förtjänstfulla insatser för svensk flyg- och rymdverksamhet. I silver utdelas medaljen till Carl-Olof Carlsson för hans avgörande insatser inom utveckling av avionikarkitektur för obemannade flygfarkoster, samt till Jirí Gaisler för hans utveckling av LEON-processorn.
pressmeddelande-1.jpg

Svensk flygforskning och flygindustri har under de senaste 15-20 åren genomgått en omfattande omstrukturering, vilket innebär en omställning från i praktiken en nationell kund till en internationell marknad, dock med den svenska kunden i fokus.

I denna omställning har Lars Sjöström lett SAABs strategiplanering, vilket burit frukt i ett antal militära och civila teknikdemonstratorer såväl i Sverige som internationellt, där svensk industri har fått betydande roller till exempel i Neuron (europeisk fullskaledemonstrator av obemannat stridsflyg), Clean Sky (EU-program för att utveckla och demonstrera teknik för framtida trafikflygplan) och MidCAS (EDA-program som leds av Saab och som demonstrerar teknik för undvika kollisioner för obemannat flyg).

De strategier som Lars Sjöström har skissat på och sedan bidragit till att realisera har inte bara hjälpt svenskt flyg genom en besvärlig omställning, utan också bidragit till att stärka svenskt inflytande internationellt och skapa ökad handlingsfrihet. Lars Sjöström har även haft en central roll i framtagningen av agenda för svensk flygforskning, NRA 2010 och NRIA 2013.

Carl-Olof Carlsson har utifrån utvecklingsarbetet med styrautomater och styrlagar till både JA 37 Viggen och JAS 39 Gripen tagit kunskapen vidare och demonstrerat den i flera projekt för obemannat flyg såsom SHARC TD (Technology Demonstrator) som var det första flygplanet i Europa att genomföra en helt autonom flygning, och Neuron där han arbetade med uppdragssystemets avionikarkitektur som är säkerhetskritiskt i obemannade flygplan.

Jirí Gaisler har utvecklat LEON-processorn som är en generell mikroprocessor som följer den kommersiella SPARC-arkitekturen. Tillämpningar för rymdbruk kräver särskilda egenskaper av en processor, som tålighet mot totaldosstrålning och joniserande strålning. Delar av detta kan uppnås genom ren processteknik men stora förbättringar i detaljkonstruktion och arkitektur krävs för ökad förmåga att upptäcka och korrigera de temporära fel som uppstår på grund av joniserande strålning. Detta har införts i LEON-processorn idag totalt dominerar i nyutveckling av datorer till Europeiska satelliter och raketer och även används i flera amerikanska och asiatiska rymdtillämpningar.

Medaljerna utdelas vid Flyg- och rymdtekniska föreningens årsmöte den 12e maj.

Thulinmedaljen är den förnämsta utmärkelsen inom flyg- och rymdbranschen i Sverige. Flygtekniska Föreningen utser tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin varje år sedan 1944 mottagare av medaljen som delas ut till minne av flygpionjären Enoch Thulin. Thulinmedaljen förekommer i valörerna guld, silver och brons och tilldelas personer som gjort viktiga insatser för flyg- och rymdteknikens utveckling i Sverige.

Flyg- och rymdtekniska föreningen, FTF, är en rikstäckande, ideell och opolitisk organisation som bildades 1933. Genom sammanslagning 1968 med Svenska Interplanetariska Sällskapet bildades föreningen i sin nuvarande form. Föreningens syfte är att främja den flyg- och rymdtekniska verksamheten i Sverige. Bland medlemmarna finns såväl de som är yrkesverksamma inom flyg- och rymdbranschen, som personer med ett allmänt intresse för dessa teknikområden.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA är en fristående arena för kunskapsutbyte. IVA uppmärksammar och belönar viktiga insatser inom naturvetenskap, teknik och ekonomi. De kärnvärden som genomsyrar arbetet är kvalitet, kompetens, fristående och framkant. IVA är världens äldsta ingenjörsakademi, grundad 1919 och dess verksamhet finansieras genom bidrag från näringslivet, projektanslag och statsanslag. Ledamöter från IVAs avdelning för Maskinteknik har varit med och tagit fram motiveringen.

Mer information:

Björn Jonsson
Sekreterare Flyg- och rymdtekniska Föreningen
070-782 6261
bjorn.jonsson@fmv.se

Kontaktinformation

Ingrid Jansson
Akademikoordinator
Telefon 08-791 29 92