Flygplats och järnväg högt upp på Dalarnas önskelista

Trots en våg av varsel och en försvagad svensk konjunktur klarar sig Dalarna fortfarande bättre än landet i övrigt. En förklaring är att regionen har både storindustri och en stark besöksnäring.

I Ludvika finns en stor del av ABBs kraftverksamhet, Avesta har Outokumpu Stainless, Borlänge SSAB Tunnplåt. Spendrup har sitt bryggeri i Grängesberg. Garpenberg, Dannemora och Ludvika är exempel på kommuner där det nu ska öppnas gamla eller nya gruvor. Ikea etablerar sig i Borlänge. Dessutom är Dalarna Sveriges tredje största turistområde och satsar stort för att bli norra Europas största vinterdestination i området runt Sälen.

- Vi har stora exportföretag, men också små företag som jobbar med turism, och som också vänder sig till en internationell marknad, säger Monika Jönsson, näringslivsansvarig Region Dalarna.

- Det ger oss en spännvidd som gör att vi kan balansera nedgången i en sektor med uppgången i en annan.

Men det betyder inte att det saknas utmaningar för regionen. De stora industrierna växer numera utan att det skapas särskilt många jobb. Automatisering tar hand om många arbetsuppgifter.

Kommunikationerna till regionen måste också bli bättre. En flygplats i närheten av Sälen står högt upp på Monika Jönssons önskelista. Liksom bättre tågförbindelser, både när det gäller transport av gods och personer.

- Bra infrastruktur är viktigt både för industrin och för att attrahera ny arbetskraft och deras familjer, säger Monika Jönsson.

Enligt den amerikanska forskaren Maryann Feldmann, som är inriktad på tillväxt och klusterbildning, är en lokalt förankrad storindustri och ett universitet två viktiga faktorer för att förklara uppkomsten av kluster. I Dalarna finns både exportindustri och högskola – och flera olika kluster.

Genom att bygga neutrala nätverk/kluster där företag samverkar kan det lokala näringslivet få ekonomiskt stöd för tillämpad forskning från svenska myndigheter som till exempel Vinnova och Tillväxtverket, men även pengar från EUs strukturfonder och forskningsprogram.

Klustren fungerar som bäst vid projekt som ligger utanför de enskilda företagens kärnverksamhet (till exempel rekrytering, forskning och marknadsföring) och/eller där utfallet är osäkert. Kluster gynnar också små företag, som aldrig skulle ha råd att betala för marknadsföring, finansiera en professur eller satsa på egen FoU.

- På lång sikt är det innovationerna som uppstår i de här samarbetena som stärker regionens och landets ekonomi. De behövs också för att ersätta de jobb som försvinner i dagens industri, säger Monika Jönsson.

Vad tror du att regionen kommer att ha för näringar/branscher i framtiden?

- Allt talar för att vi får större differentiering, det betyder att vi får fler branscher som är smalare och som blir kombinationer av de näringar vi har idag. Tekniska produkter kommer att bli en del av de tjänster och service som kunderna efterfrågar.

Hur ser näringslivet i Dalarna ut om trettio år?

- Förhoppningsvis kan vi fortsätta producera och vara marknadsledande på ett flertal marknader. Jag ser också framför mig att vi har några kunskapsområden där vi är globalt excellenta. Dalarna är ett bra stadsalternativ som erbjuder attraktiva och specialiserade karriärvägar för kompetenda personer som också har en aktiv fritid.

KLUSTER I DALARNA:

Triple Steelix: Runt stålproducenterna finns cirka 720 små och medelstora företag. En del är verkstadsföretag, andra levererar tjänster och service till stålproducenterna. Triple Steelix satsar på att hjälpa de små och medelstora företagen att stärka sin kompetens inom vissa nyckelområden, till exempel affärsutveckling, produktutveckling eller marknadsföring.

Destination Dalarna: Regionen är den största besöksdestinationen i landet efter Stockholm och Göteborg. Länet omsatte 5,1 miljarder kronor år 2011 med 12,3 miljoner övernattningar vilket gav sysselsättning till 5 275 personer per år.

Destination Dalarna har bland annat tagit fram företagsutvecklingspaketet Kurbits, där 200 företag deltagit. Deltagarna i paketet anställt personal (27 procent), höjt priserna (40 procent), investerat (33 procent), ökat försäljning (35 procent) och utvecklat sina produkter (25 procent). De arbetar också med att ta fram innovationsprocesser med grupper av företag. Produkten Biking Dalarna är ett sådant exempel.

High Voltage Valley: En n neutral plattform för samverkan i Ludvika där stora ABB, de mindre företagen i regionen, Sveriges ledande tekniska högskolor och offentliga aktörer samverkar för att stärka regionens position inom överföring av elektrisk energi baserat på elkraftteknik. Aktuella forskningsområden är smarta elnät och förnybar energi.

ITS Dalarna: Ett kluster som arbetar för att skapa en testarena för olika typer av produkter och lösningar inom området för Intelligenta Transportsystem (ITS).

Arenan ska bestå av två delar: dels ett laboratorium där forskare och företag, såväl svenska som internationella, verksamma inom ITS-området kan bedriva utvecklingsarbete, dels satsningen på E16 (motorväg Bergen-Gävle).