Fokus på höghastighetståg

Ny Teknik har nyligen åter väckt den ständigt intressanta debatten om höghastighetstågens vara eller inte vara. Bland annat citerar de den brittiska professorn och teknikdirektören Andrew McNaughton, som menar att diskussionen på sätt och vis inte handlar om tåg utan om en vision för ett samhälle.

Andrew McNaughton talade på den stora konferensen "The Scandinavian 8 Million City", som tog upp bland annat hur Skandinavien kan bygga ett järnvägsnät för höghastighetståg.

IVAs vd Björn O. Nilsson intervjuas också, och påpekar hur det nu gäller "att övertyga dem som inte har samma intresse", vilket kommer att kräva "en tydlig vision som i sig inte handlar om tåg".


Läs artikeln