Fokus på teknik ska fixa framtiden för Bonnier

Levererar man bra digitala tjänster, kan man också få betalt. Det hävdar Thomas Franzén, Bonniers koncernchef, som framhåller Spotify som ett gott exempel. Men 85 procent av koncernens omsättning är under press i det nya medielandskapet.

– Framtidens mediehus blir annorlunda än dagens. Man måste älska både innehåll och teknik, sa Thomas Franzén vid ett frukostmöte på IVA.

Att förvandla ett drygt 200-årigt bolag, som stått tryggt och vilat tungt på tryckta tidningar, tidskrifter och böcker är förstås en oerhörd utmaning för kulturen inom koncernen.

– Det är en tuff och spännande uppgift. Vi måste skapa helt nya sätt att nå konsumenterna.

Och dessa är minst lika snabbfotade som teknikutvecklingen. Den främsta informationskanalen för unga har snabbt blivit smarta telefoner.

– Sociala medier är en viktig nyhetskälla för yngre. Och kommer ett tips från en kompis, så bedöms trovärdigheten som hög. Hur ska traditionella medier erövra detta?

Även i fortsättningen ska det innehåll Bonnier levererar vara relevant och kvalitativt.

– Innehåll kan vi, men det är inte där slaget står. Alla medarbetare gillar inte detta.

Nya kompetenser behövs för att klara förvandlingen. Matematiker, analytiker och beteendevetare kan se fram mot en ny arbetsmarknad inom de traditionella mediebolagen.

De digitala spår som konsumenter lämnar efter sig är en källa att vaska guld ur. För att lyckas med det räcker det inte med kvalitetssäkrad journalistik.

– Kan vi ta hand om och analysera all data så kan det ge en detaljerad målgruppsanpassning.

Och det kan vara positivt för såväl annonsörer som mediekonsumenter.

När bara 15 procent av Bonniers omsättning finns på medievärldens tillväxtsektorer krävs förändring. Detta trots att exempelvis DN fortfarande går bra.

– För tryckta medier är prenumererade tjänster fortfarande stort.

Thomas Franzén har inte bara starka varumärken i ryggen när han leder Bonniers marsch till den digitala världen.

– Det är en fördel att vara en familjeägd koncern med ägare som tänker långsiktigt och satsar miljardbelopp på att bygga upp koncernens digitala infrastruktur, sa Thomas Franzén.