Fonder tar smällen när pensionssystemet går back

Fram till mitten av 2030-talet får AP-fonderna bidra till att täcka underskottet i pensionssystemet. Det tror Kerstin Hessius som också förutsätter att pensionsåldern kommer att höjas.
Hessius Kerstin webb 25.jpg

– Jämfört med andra länder är AP-fondernas roll som buffert i pensionssystemet en fördel för Sverige, sa Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden, vid ett IVA-möte.

Hon såg också andra svenska fördelar. Den demografiska utvecklingen är en av dem.

– Om unga invandrare får jobb, så blir det bra. Samtidigt ökar tiden som unga utbildar sig, vilket gör arbetslivet kortare. Därför talar allt för höjd pensionsålder.

Sammantaget förvaltar de sju AP-fonderna 1 800 miljarder kronor. I Tredje AP-fonden finns drygt 350 miljarder.

– Det politiska systemet vill nog gärna ha koll på pengarna. Men de ligger utanför riksdagens kontroll. Förvaltningen är reglerad i lag. Det är bra.

Kerstin Hessius anser att människor behöver ha förtroende för pensionssystemet.

– Pengarna är till för pensionerna. Därför är det viktigt att människor litar på att de finns där de ska vara. Annars ökar det privata sparandet onödigt mycket. Och då minskar den ekonomiska tillväxten.

I somras föreslog regeringen att AP-fonderna ska få bättre möjligheter att investera i onoterade bolag, samtidigt som kravet att 30 procent av investeringarna ska vara i räntebärande papper sänks med en tredjedel. Går det som tänkt ska riksdagen besluta om detta under hösten.

Tredje AP-fonden investerar gärna i bolag. Drygt 2 600 närmare bestämt. 19 är riktigt stora och där är fonden mest aktiv.

– Man kan påverka när man äger. Men bolag som bryter mot internationella konventioner investerar vi inte i. Vår syn är att det som riksdagen inte sagt nej till är ok.

Alla investeringar ska ha hållbara förtecken. Fonden har som mål att noterade aktiers och krediters koldioxidavtryck ska halveras jämfört med 2014. Och dit är man på god väg.

Kerstin Hessius har ett gott öga till fastighetsbolag.

Vasakronan som är Sveriges största fastighetsbolag ägs gemensamt av AP-fonder.

– Fastighetsbolag har bra och stabila hyreskontrakt. Exempelvis offentliga lokaler, som skolor och sjukhus.

Men branschen har utmaningar när det gäller hållbarhet.

– Vasakronan ska vara en förebild. När de bygger eller renoverar ska det vara hållbart och miljöcertifierat.

Hållbara investeringar, med gröna förtecken, kommer att se till att pensionssystemet fungerar även i framtiden.

– Lågkonjunktur är det största hotet. Men alla kommer att få sin pension. Frågan är bara hur stor den blir, sa Kerstin Hessius.

Se filmen från seminariet.