”För mycket fokus på teknik, för lite hänsyn till konsumentens beteende”

Många hoppas att användningen av el ska bli mer flexibel i framtiden. Men då måste det bli enkelt och bekvämt för konsumenten. Det anser Malin Thorsén från elbranschens projekt Ladda Sverige.
Malin-Thorsén-2-1200px.jpg

Att anpassa när vi sätter på spisen, trycker igång tvättmaskinen eller laddar mobilen kan vara ett sätt att kapa effekttoppar i elsystemet, och samtidigt gynna förnybara energislag som ofta är väderberoende. Men i diskussionen om så kallad efterfrågeflexibilitet har man helt glömt att ta hänsyn till människors vanor och beteenden, hävdar Malin Thorsén. 

– Politiker och andra som vill se en mer flexibel elanvändning överskattar kundens vilja att vara aktiv. Visst finns det privatpersoner som gillar idén, men det är inte många som också är beredda att agera så. 

Svenska hushåll vill framförallt ha säker tillgång på el till ett konkurrenskraftigt pris, men för de allra flesta är el ingen högprioriterad fråga, konstaterar Malin Thorsén och hänvisar till de enkätundersökningar som Ladda Sverige regelbundet gör bland privata elkonsumenter. 

Frågan om efterfrågeflexibilitet har framförallt drivits på av tekniska och politiska, ideologiska skäl, enligt Malin Thorsén. Om fler väljer att köra sin tvättmaskin nattetid skulle det innebära fördelar för samhälle och energibolag. Men det är inte många konsumenter som är intresserade, tror hon. 

– Om det innebär att man måste hänga tvätt på morgonen innan man kör ungarna till dagis, och samtidigt kanske sparar 50 öre… Ja, det är få som tycker att det är värt det.

Malin Thorsén utesluter inte mer flexibel elanvändning i framtiden, men då måste det bli betydligt enklare för konsumenten att göra aktiva val. 

– Det behövs fler innovationer och nya affärsmodeller som gör att du kan vara bekväm som elkund och ändå vara energismart.

Malin Thorsén är en av talarna på seminariet den 12 maj om hur attityder och beteenden påverkar framtidens elanvändning. Seminariet är det tredje av totalt fyra om framtidens elanvändning under våren. Tidigare seminarier har fokuserat på prognos och nuläge samt på teknikutveckling.