Emballators vinnande automations- och digitaliseringsresa

2017 blev Emballator Plastics & Innovations, som tillverkar förpackningar i plast och metall, den första vinnaren i företagstävlingen Smart Industri. Företagsgruppen hade då vänt en negativ trend efter ett antal år med lönsamhetsutmaningar. Med hjälp av digitalisering, Lean Production och ett annorlunda ledarskap lyckade de skapa en ljusare framtid. Och Emballators resa har fortsatt i samma positiva riktning sedan dess.
Adam Airosto, VD för Emballator Växjöplast som vann företagstävlingen Smart industri 2017.

”Emballator Plastics & Innovations har på ett föredömligt sätt utnyttjat digitaliseringen för att effektivisera produktion, materialhantering och interna processer och därmed lagt grunden till företagets turn around.”

Så löd delar av motiveringen när företaget vann den första upplagan av företagstävlingen Smart industri, som instiftades 2016 av Siemens, Teknikföretagen och IVA i syfte att stimulera små och medelstora företags digitala transformation genom att lyfta fram goda exempel som kan visa vägen framåt.

- Resan har fortsatt sedan dess och vi står nu inför den kanske största förändringen i företagets historia när vi automatiserar och digitaliserar hela produktionsflödet, säger Adam Airosto, VD för Emballator Växjöplast. Det har varit spännande men självklart också utmanande och ställer krav på alla, inte minst på oss i ledningen, men vi börjar närma oss målet på den nya etappen av resan.

Projektet, som pågått sedan januari 2019 och ska vara driftsatt under det första kvartalet 2020, handlar om att på samma totalyta öka produktionskapaciteten och förbättra logistiken både inom företaget och ut mot kunderna. Allt genom ett bättre produktionsflöde. En utmaning som möjliggörs genom automation och digitalisering.

- Vår anläggningskapacitet kommer öka med 25–30 procent genom dessa infrastrukturförbättringar. Tillsammans med ett bättre materialflöde i vår egen produktion kan vi få in fler produktionslinor på samma yta och därmed öka kapaciteten och produktiviteten hos oss. Vi blir starkare och gör därmed också våra kunder starkare, konstaterar Adam.

- En avgörande framgångsfaktor för oss har hela tiden varit att involvera medarbetarna i förändringsarbetet så att alla är med på resan, vet vart vi ska och vilken roll man har, även om en del detaljer kvarstår i att definiera, förankra och utbilda för den kommande produktionsmetodiken.

Framgång har underlättat fortsatta satsningar

Emballator ingår i Herencokoncernen från Jönköping som har flera olika grenar, där många av bolagen inte har mycket annat gemensamt än ägaren. Men tidigare framgångar, och bra dialog med ägarna, har underlättat för de fortsatta satsningar som bygger på samma tankar som tidigare: ständiga förbättringar, delaktighet och smart användning av teknik och digital kommunikation.

- Leanfilosofin introducerades i gruppen redan 2011 och det har varit grunden för förståelsen både för det förändringsarbete vi är inne i, men också för det sätt som det genomförs på, säger Adam Airosto.

Också hållbarhetsaspekten är en avgörande faktor, för Emballator som för alla andra verksamheter idag, vilket innefattar såväl produkten som levereras och det sätt på vilken den tas fram.

- Här ställer våra kunder, och våra kunders kunder, hela tiden nya krav. Vi har förstås även internt bland alla medarbetare samma resonemang, både i våra liv som konsumenter och som verksamma inom industrin, säger Adam.

- Viktigt är att hela tiden bibehålla kundfokus och värdeskapande. Vi ska med projektet öka både kapacitet och produktivitet men samtidigt inte riskera kvaliteten. Och det är möjligt när vi nyttjar ny teknik.